| Autor: redakcja1

Jakość handlowa przetworów warzywnych

W I kwartale 2020 roku Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów warzywnych (kiszonek, marynat, warzyw konserwowych i chrzanu). Objęto nią 64 podmioty (w tym 5 prowadzących działalność w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego).

Jakość handlowa przetworów warzywnych
Cechy organoleptyczne

W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 107 partii. Z uwagi na niewłaściwy smak i obecność ciała obcego zakwestionowano 2 partie (1,9%).

 
Parametry fizykochemiczne

Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 133 partiach, z czego 13 zakwestionowano (9,8%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodnej z deklaracją masy netto po odcieku, ilościowej zawartości składnika charakterystycznego, zawartości soli i ekstraktu, a także obecności zanieczyszczeń organicznych.

 
Oznakowanie

Oznakowanie sprawdzono w przypadku 154 partii, z czego w 55 stwierdzono nieprawidłowości (35,7%). Dotyczyły one m.in.:
  • Użycia nazwy wyrobu gotowego nieadekwatnej do jego składu.
  • Braku wyszczególnienia w wykazie składników wszystkich użytych surowców.
  • Podania składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
  • Braku informacji o ilościowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub podania jej niezgodnie z prawdą.
  • Braku informacji o zastosowanej metodzie utrwalania.
  • Użycia określenia „tradycyjny” przy stosowaniu dodatków.
  • Wskazania niezgodnego z prawdą pochodzenia produktu.
  • Podania niezgodnie z przepisami informacji o wartości odżywczej, dacie minimalnej trwałości i ilości nominalnej.
  • Nieczytelnego oznakowania (w tym zastosowania zbyt małej czcionki).


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!