Krajowe ceny OMP

W Polsce od początku 2022 r. kontynuowana była zwyżka cen OMP.

Krajowe ceny OMP
Według danych GUS w lipcu 2022 r. producenci za ten rodzaj proszku mlecznego otrzymywali 18,58 zł/kg, czyli o 1% więcej niż w czerwcu 2022 r. i o 54% więcej niż w lipcu 2021 r. W następnym miesiącu 2022 r. zaobserwowano nieznaczny spadek cen OMP w Polsce.

W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem ZSRIR MRiRW średnia cena OMP w sierpniu 2022 r. wyniosła 19,30 zł/kg (z VAT) względem 19,32 zł/kg (z VAT) miesiąc wcześniej. Był to poziom cen wyższy o 63% niż w sierpniu 2021 r.


Tagi:
źródło: