| Autor: redakcja1

Podwojenie ilości OMP, podlegającej interwencji

Po pierwszym kwartale 2016 roku został osiągnięty limit interwencyjnego skupu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), który wynosi 109 tys. ton - podaje FAMMU/FAPA.

Podwojenie ilości OMP, podlegającej interwencji

Interwencyjny skup OMP

W związku z taką sytuacją Komisja Europejska uruchomiła sprzedaż OMP w drodze przetargów. W poprzednim miesiącu KE ogłosiła podwojenie ilości OMP, które może podlegać interwencji do 218 tys. ton od dnia 11 kwietnia 2016 r. Formalnie podniesienie limitu nie zostało jeszcze przyjęte, gdyż zgodę w tej sprawie muszą wyrazić jeszcze państwa członkowskie UE.
 
Istnieją obawy, że cena OMP, które zostało nabyte w ramach interwencji po 1 kwietnia 2016 r. osiągnie ceny mniejsze niż cena interwencyjna wynosząca 1698 EUR za tonę tego surowca, co będzie wywierało presję na i tak malejące ceny OMP w UE.
 
Od początku stycznia do końca marca 2016 roku w obrębie publicznej interwencji nabyto 109 tys. ton, a więc o 70,6% więcej niż w całym 2015 roku. Do korzystania z mechanizmu zachęcają niskie ceny OMP w UE, które praktycznie od początku tego roku utrzymują się poniżej progu interwencyjnego.
 
W 2016 roku z publicznej interwencji skorzystało 13 państw członkowskich. Najwięcej OMP w ramach mechanizmu dostarczone zostało w Belgii - 22,7 tys. ton, Niemczech - 19,1 tys. ton, Francji - 17,4 tys. ton i w Polsce - 16,8 tys. ton.Tagi:
źródło: