Mniejszy przerób rzepaku

We wrześniu br. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego, tj. zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi i stanowiące trzon tego przemysłu wytworzyły 95,6 tys. t surowego oleju rzepakowego, a więc mniej o 7,8% niż w poprzednim miesiącu i o 9,4% niż w tym samym miesiącu 2017 r.

Mniejszy przerób rzepaku
Od stycznia do września br. produkcja surowego oleju rzepakowego wyniosła 829,6 tys. t i była większa o 5,3% niż w porównywalnym czasie 2017 r., z tego rafinowano 560,4 tys. t, a więc o 6,5% mniej niż przed rokiem. Zwiększyła się produkcja oleju rzepakowego rafinowanego na cele jadalne o 20,2% do 399,2 tys. t, przy obniżce na cele techniczne o 39,7% do 161,2 tys. t. Produkcja margaryn wyniosła 228,9 tys. t i była niższa o 4,8% w skali roku.
 
We wrześniu br. import wszystkich grup produktów oleistych oraz eksport nasion i śrut oleistych był mniejszy niż w poprzednim miesiącu. Wyższa była tylko wysyłka olejów roślinnych i margaryn. Od stycznia do września br. wywieziono 239,5 tys. t nasion oleistych mniej o 36,9% niż w tym samym okresie 2017 r., w tym rzepaku o 47,5% do 156,3 tys. t, olejów roślinnych o 37,5% do 84,5 tys. t, w tym oleju rzepakowego o 51,1% 53,1 tys. t , śrut oleistych więcej o 6,8% do 506,2 tys. t, w tym śruty rzepakowej o 13,9% do 473,6 tys. t i margaryn o 15,4% do 103,5 tys. t.
 
W analizowanym czasie sprowadzono mniej o 4% do 2110,0 tys. t śrut oleistych, więcej o 1,9% do 558,6 tys. t olejów roślinnych, w tym mniej o 2,9% do127,1 tys. t oleju rzepakowego, więcej o 36,1% do 893,2 tys. t nasion oleistych, w tym o 62,1% do 601,2 tys. t rzepaku oraz o 0,3% do 72,2 tys. t margaryn.


Tagi:
źródło: