rzepak i strony powiązane

 • 2020-07-30

  Koncentracja i regionalizacja produkcji

  Z kraju

  Warunki glebowo-klimatyczne i tradycje lokalne decydują o regionalizacji w obrębie specjalizacji produkcji rolniczej.

 • 2020-07-29

  Jeszcze gorsze szacunki plonowania pszenicy, ale lepsze perpektywy dla upraw jarych w UE

  Zboża

  Unijna jednostka monitorująca uprawy (MARS) obniżyła, w swoim lipcowym biuletynie, szacunki plonowania pszenicy miękkiej w UE (w tym w Wielkiej Brytanii) w 2020 roku z 5,60 t/ha do 5,54 t/ha. Oznacza to spadek średniej wydajności tego zboża o 1,1% w stosunku do prognozy czerwcowej i aż 3,9% w porównaniu do średniej pięcioletniej.

 • 2020-07-28

  Susza rolnicza notowana w 6 województwach

  Produkcja roślinna

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-27

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (19.07.2020)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 12-19.07.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej i nasion rzepaku.

 • 2020-07-24

  Organizmy genetycznie zmodyfikowane – GMO

  Z kraju

  Urzędowa kontrola w zakresie obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO (ang. genetically modified organizm) prowadzona przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa obejmowała badaniem materiał siewny w obrocie (od 2005 roku), kontrolę użycia materiału siewnego kukurydzy MON 810 (od 2013 roku) oraz upraw pod względem przestrzegania zakazu uprawy roślin GMO od...

 • 2020-07-23

  Susza rolnicza notowana w 7 województwach

  Produkcja roślinna

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-17

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (12.07.2020)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 5-12.07.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen cen oleju rzepakowego rafinowanego oraz śruty rzepakowej i spadku cen nasion rzepaku i makuchu rzepakowego.

 • 2020-07-16

  Susza rolnicza obserwowana w 7 województwach

  Produkcja roślinna

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-14

  Prognozy USDA dla unijnego rynku zbóż i rzepaku

  Produkcja roślinna

  Lipcowy raport USDA podniósł (o 1,5 mln ton do 38 mln ton) unijny eksport pszenicy w minionym już sezonie 2019/20. Stąd też UE weszła w nowy sezon z mniejszymi zapasami niż szacowano w czerwcu.

 • 2020-07-08

  Susza rolnicza obserwowana w 4 województwach

  Produkcja roślinna

  IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

 • 2020-07-09

  Wyższe zbiory głównych ziemiopłodów rolnych

  Zbiory większości głównych ziemiopłodów rolnych w 2019 r. były większe niż przed rokiem. Na wzrost produkcji, zbóż i rzepaku wpłynęło przede wszystkim zwiększenie powierzchni uprawy.

 • 2020-07-08

  Ceny gruntów ornych

  Produkcja roślinna

  W 2019 r. utrzymał się trend zwyżkowy cen ziemi w obrocie prywatnym, przy czym cena gruntów ornych wzrosła o 6,4% do 47,2 tys. zł za hektar.

 • 2020-07-04

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (28.06.2020)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 21-28.06.2020 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku oraz śruty rzepakowej i spadku cen oleju rzepakowego rafinowanego i makuchu rzepakowego.