przerób rzepaku i strony powiązane

 • 2020-02-06

  Sektor olejarski wzmocnił swoją pozycję w przemyśle rolno-spożywczym

  Przetwórstwo spożywcze

  Przerób rzepaku w 2019 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,96 mln ton wobec 2,79 mln ton nasion w 2018 roku. Zanotowany tym sam wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 173 tys. ton był już kolejnym rokiem umacniania pozycji krajowej branży olejarskiej w Europie. Wraz z wolumenem przerabianych nasion – co naturalne – rośnie...

 • 2019-02-05

  Wzrost krajowej produkcji oleju rzepakowego

  Rośliny oleiste

  Przerób rzepaku w 2018 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 2,79 mln ton wobec 2,564 mln ton nasion w 2017 roku.

 • 2018-12-13

  Mniejszy przerób rzepaku

  Przetwórstwo spożywcze

  We wrześniu br. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego, tj. zatrudniające 50 i więcej osób stałej załogi i stanowiące trzon tego przemysłu wytworzyły 95,6 tys. t surowego oleju rzepakowego, a więc mniej o 7,8% niż w poprzednim miesiącu i o 9,4% niż w tym samym miesiącu 2017 r.

 • 2018-12-03

  Mniejszy przerób rzepaku

  Przetwórstwo spożywcze

  W 2018 r., przy sporym spadku zbiorów rzepaku, krajowy przerób i produkcja oleju rzepakowego będą niższe niż w roku poprzednim, ale skala spadku nie powinna być znacząca.

 • 2017-12-21

  Zbiory oleistych na świecie

  Według Oil World światowe zbiory oleistych w sezonie 2017/2018 będą większe o 1,5 mln ton wobec października i o 3,8 mln ton wobec poprzedniego sezonu do 555,6 mln ton. Podniesiono szacunki zbiorów wszystkich nasion oleistych, z wyjątkiem rzepaku.

 • 2017-10-17

  Handel rzepakiem i jego produktami

  Rośliny oleiste

  Eksport nasion i śrut oleistych w czasie siedmiu miesiącach br. był większy, a olejów roślinnych i margaryn mniejszy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

 • 2017-10-21

  Zbiory rzepaku

  Rośliny oleiste

  Według raportu Oil World opublikowanego 22 września br., globalne zbiory rzepaku w sezonie 2017/18 wyniosą 63,49 mln ton i prawie się nie zmienią w porównaniu z sezonem poprzednim.

 • 2017-09-25

  Rynek rzepaku i jego produktów

  Rośliny oleiste

  W I półroczu br. krajowy przerób rzepaku był wyższy niż w I półroczu poprzedniego roku.

 • 2017-08-06

  Produkcja śruty rzepakowej w I półroczu 2017

  Rośliny oleiste

  Przerób nasion rzepaku w I połowie 2017 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 1,14 mln ton znalazł swoje odbicie nie tylko w produkcji samego oleju, ale umożliwił podaż rynkową przez członków PSPO ponad 650 tys. ton cennych wysokobiałkowych komponentów paszowych w postaci 640 tys. ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz 12 tys. ton...

 • 2017-07-21

  Przerób nasion rzepaku w I półroczu 2017

  Przetwórstwo spożywcze

  Przerób nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych skupionych w PSPO, które reprezentuje ponad 90% tego rynku w kraju, znalazł swoje bezpośrednie odniesienie w produkcji oleju. I tak, w przypadku oleju surowego w I połowie 2017 roku jego produkcja wzrosła z 477 tys. ton w okresie styczeń-czerwiec 2016 do 481tys. ton, natomiast w przypadku oleju rafinowanego osiągnięto łącznie 186 tys....

 • 2017-05-04

  UE: Podaż rzepaku w w sezonie 2017/2018 powinna przekroczyć 26 mln ton

  Rośliny oleiste

  Zbiory rzepaku w UE w kolejnym sezonie 2017/18 prognozowane są na 21,4 mln ton, co oznacza 6% wzrost o 1,15 mln ton poniżej bieżącego sezonu oraz poniżej rekordowego poziomu z 2014 roku (24,3 mln ton). Jeśli prognozy się zmaterializują, to w sezonie 2017/18 podaż rzepaku w UE28 wzrośnie o około 2% do 26,1 mln ton.

 • 2017-03-03

  Bilans oleistych w sezonie 2016/2017. Większe zbiory i przerób słonecznika

  Rośliny oleiste

  Agenda Komisji DG Agri w szacunkach z 26 stycznia 2017 r. ocenia produkcję surowców oleistych, tj. rzepak, soja oraz słonecznik w Unii w sezonie 2016/2017 na 31 mln ton względem 32,1 mln ton sezon wcześniej, co daje spadek o 3,3%, a także oznacza wzrost prognoz wobec grudnia 2016 roku.

 • 2017-02-22

  PSPO: Śruta rzepakowa jest cennym źródłem białka paszowego

  Pasze

  Przerób nasion rzepaku w 2016 roku w tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju na poziomie 2,46 mln ton umożliwił wyprodukowanie w tym okresie 1,37 mln ton poekstrakcyjnej śruty rzepakowej.

 • 2017-01-23

  Bilans oleistych w UE na minusie. Zapasy spadną poniżej 3 mln ton

  Rośliny oleiste

  Agenda Komisji DG Agri w szacunkach z grudnia 2016 r. oszacowała produkcję surowców oleistych, tj. rzepak, soja oraz słonecznik w Unii w sezonie 2016/2017 na 30,9 mln ton względem 32 mln ton sezon br.

 • 2017-01-11

  UE: Połowę produktów oleistych tłoczy się z rzepaku

  Rośliny oleiste

  W UE największy udział w tłoczeniu surowców oleistych ma rzepak - 50% udział, soja - 33% i słonecznik 15%. W sumie surowce te mają 98%.