Odtłuszczone mleko w proszku

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 29.06.2016 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1042 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 1370/2013 określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych w odniesieniu do obowiązującego ograniczenia ilościowego na zakup odtłuszczonego mleka w proszku.

Odtłuszczone mleko w proszku
Zgodnie z ww. rozporządzeniem w roku 2016 limity ilościowe zakupu po ustalonych cenach wynoszą:
  • 100 000 ton dla masła,
  • 350 000 ton dla odtłuszczonego mleka w proszku.
Ilości zakupione w ramach procedury przetargowej nie są odejmowane od  limitu określonego w rozporządzeniu.
 
ARR informuje również, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/1058 z dnia 29 czerwca 2016 r. zamykającym procedurę przetargową zakupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach interwencji publicznej, otwartą rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/826, zakup w drodze procedury przetargowej został zamknięty.
 
W związku z powyższym wznowiony zostaje zakup OMP po stałej cenie.
 


Tagi:
źródło: