Pogorszenie wyników finansowych branży piekarniczej

W 2017 r. sytuacja w branży produkcji pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich oraz ciastek uległa pogorszeniu względem 2016 r., choć wyniki były lepsze niż dla sektora spożywczego łącznie.

Pogorszenie wyników finansowych branży piekarniczej
Dane GUS (za Pont Info) za 2017 r. obejmują 405 przedsiębiorstw z branży wytwórców pieczywa i wyrobów ciastkarskich (PKD 10.71.Z) zatrudniających powyżej 9 osób. Stopa zysku operacyjnego w tej grupie firm wyniosła 9,87% w odniesieniu do 10,44% w 2016 r. Natomiast stopa zysku netto sięgnęła 8,76% w porównaniu do 9,88% rok wcześniej. Oznacza to wprawdzie zniżkę w relacji rocznej, ale w obrębie ostatnich dziesięciu lat tylko raz osiągnięty wynik był lepszy.
 
Mniejsze wskaźniki to wynik silniejszego wzrostu kosztów niż przychodów. W 2017 roku przychody w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo były o 9,0% wyższe niż w 2016 r., podczas gdy koszty całkowite wzrosły o 10,4%. Było to związane ze zwiększającymi się kosztami pracy oraz drożejącym surowcem. Średnie ceny hurtowe mąki pszennej piekarniczej w 2017 r. były, w zależności od rodzaju, od 1% do nawet 7% większe niż w 2016 r.
 
Natomiast pozytywne przełożenie na wyniki branży mógł mieć rosnący eksport pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Jak wynika z danych Eurostat, w zeszłym roku kontyngent sprzedaży zagranicznej wyrobów piekarniczych (CN 1905) sięgnął 578,1 tys. t, a zatem był o 13,1% większy niż rok wcześniej. Oznacza to istotne przyspieszenie średniorocznej dynamiki wzrostu, która w latach 2006-2016 wyniosła 10,5%.
 
Niemniej w kraju w 2017 r. utrzymał się wieloletni trend zniżkowy w zapotrzebowaniu na pieczywo świeże. Zdaniem GUS (za IERiGŻ) w pierwszej połowie minionego roku jego miesięczna konsumpcja w gospodarstwach domowych była o 6% niższa niż rok wcześniej. Zwiększyło się z kolei spożycie pozostałych wyrobów piekarskich – o 7%.
 
W 2017 r. firmy zatrudniające powyżej 49 osób wyprodukowały o 2% więcej pieczywa niż w 2016 r. , tj. w sumie 1 031 tys. t. Przy tym silnie przyrosła produkcja pieczywa żytniego - o 8%, choć jego znaczenie wynosi 6-proc. udział w całkowitej produkcji.
 
W 2018 r. utrzyma się presja ze strony zwiększających się kosztów pracy. Z drugiej strony ceny mąki w I kwartale były wprawdzie wyższe niż rok wcześniej - od 4% do nawet 13% w przypadku mąki żytniej, to w następnych miesiącach mogą już spadać, biorąc pod uwagę stosunkowo niskie ceny zbóż. Poza tym istotnie mniejsze są ceny cukru, mające duże znaczenie w przypadku produkcji wyrobów ciastkarskich.


Tagi:
źródło: