Polska znaczącym światowym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego

Polska jest drugim na świecie, po Chinach producentem i eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego. Na rozwój krajowej produkcji ma wpływ dobrze rozwinięty i nowoczesny przemysł przetwórczy oraz odpowiedni surowiec. Od przystąpienia Polski do UE wywóz zagęszczonego soku jabłkowego odznacza się trendem zwyżkowym.

Polska znaczącym światowym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego
W latach 2009–2017 jego wolumen sprzedaży zagranicznej kształtował się na poziomie 0,2–0,3 mln ton. Największymi odbiorcami produkowanego w Polsce zagęszczonego soku jabłkowego były kraje UE, zwłaszcza Niemcy - w 2017 r. – 92 tys. ton całego wolumenu eksportu, Wielka Brytania - 29 tys. ton i Holandia - 22 tys. ton.

Spośród krajów pozaunijnych zagęszczony sok jabłkowy znajdował nabywców przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych - 12 tys. ton, Federacji Rosyjskiej - 8 tys. ton oraz Japonii i Norwegii - odpowiednio 4,8 tys. ton i 3,9 tys. ton.


Tagi:
źródło: