Polski eksport produktów mlecznych do UE

W 2022 r. produkcja krowiego mleka surowego w Polsce była większa od zapotrzebowania wewnętrznego, co stwarzało możliwość sprzedaży nadwyżek na rynkach zagranicznych, czemu dodatkowo sprzyjało zapotrzebowanie wysyłkowe na produkty mleczne z Polski.

Polski eksport produktów mlecznych do UE
Na wzrost wartości wywozu wpływ miało m.in. osłabienie złotego wobec euro i dolara amerykańskiego oraz spadek produkcji mleka u kluczowych producentów w UE. Produkty mleczne z Polski dostarczane były głównie do UE-27.

W 2022 r. udział krajów unijnych w ogólnej wartości wywozu wyniósł 72%, a wpływy otrzymane z eksportu wzrosły o 49% do 2,6 mld EUR. Największymi importerami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 20% wartości i 730 mln EUR, w tym głównie mleka płynnego i śmietany oraz serów i twarogów, Czechy z 7% i 252 mln EUR, w tym przede wszystkim serów i twarogów oraz masła i tłuszczów mlecznych, Niderlandy z 6% i 210 mln EUR, w tym masła i tłuszczów mlecznych, serwatki oraz OMP oraz Włochy z 5% i 196 mln EUR, w tym głównie serów i twarogów oraz OMP.


Tagi:
źródło: