Polski handel zagraniczny cukrem

W roku 2017, z uwagi na sporą podaż cukru w kraju i szacunki dobrych zbiorów buraków cukrowych, zwiększyło się zainteresowanie eksportem tego produktu na rynki zagraniczne. W 2017 r. za granicę wywieziono 710 tys. ton cukru, a więc o 53% więcej niż przed rokiem.

Polski handel zagraniczny cukrem
Jednocześnie wpływy z wywozu wzrosły o 43% do 323 mln EUR. Na rynku unijnym sprzedano 352 tys. ton cukru, co stanowiło połowę kontyngentu całego polskiego wywozu. Głównym odbiorcą cukru w Unii były Niemcy, do których trafiło 20% krajowej wysyłki. Relatywnie spore ilości cukru dostarczono też do Rumunii, na Litwę, do Czech, Włoch oraz na Węgry.
 
Poza Unię Europejską wyeksportowano 358 tys. ton cukru (głównie na Sri Lankę, do Izraela, Gruzji, Sudanu, Rosji oraz Libanu). W 2017 r. do krajów UE cukier sprzedawano średnio po 521 EUR/t wobec 526 EUR/t w 2016 r. Ceny uzyskane w eksporcie do krajów trzecich wyniosły średnio 391 EUR/t wobec 424 EUR/t w roku 2016.
 
Import cukru do Polski w 2017 r. był blisko o 44% niższy niż rok wcześniej i stanowił jedynie uzupełnienie podaży krajowej. Do kraju sprowadzano w sumie 138 tys. ton cukru o wartości 79 mln EUR, przy czym 92 tys. ton zakupiono w krajach UE, a 46 tys. ton w państwach trzecich. Z krajów UE cukier zaimportowano przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Litwy i z Czech. Najwięcej cukru z państw trzecich przywieziono z Laosu oraz z Mauritiusa i Ukrainy.
 
W 2017 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego cukrem znacząco zwiększyło się w porównaniu z rokiem 2016. W stosunku do wolumenu saldo wymiany handlowej wyniosło 572 tys. ton względem 219 tys. ton w roku 2016. W ujęciu wartościowym wzrost dodatniego salda był mniejszy, bo ze 113 mln EUR do 244 mln EUR.
 


Tagi:
źródło: