| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny cukrem

W okresie jedenastu miesięcy 2018 r. z Polski za granicę wysłano ponad 782 tys. ton cukru, a więc o 21% więcej niż przed rokiem. Jednocześnie z uwagi na mniejsze ceny wpływy z eksportu były o 10% niższe i wyniosły 270 mln EUR.

Polski handel zagraniczny cukrem
Z Polski na rynek unijny sprzedano 293 tys. ton cukru, co stanowiło 38% kontyngentu całego krajowego eksportu. Najważniejszym kierunkiem wysyłki cukru na rynek UE była Rumunia – 113 tys. ton, a więc 14% wolumenu krajowego eksportu i Niemcy – 87 tys. ton, 11% kontyngentu eksportu.
 
Z Polski poza Unię Europejską wyeksportowano 489 tys. ton cukru, głównie do Izraela – 83 tys. ton, Egiptu – 74 tys. ton, na Sri Lankę – 58 tys. ton, do Gruzji – 49 tys. ton, a także do Rosji i Arabii Saudyjskiej – po 32 tys. ton, Libanu – 21 tys. ton, do Kuwejtu – 15 tys. ton oraz do Macedonii i Kazachstanu – po 14 tys. ton.
 
Import cukru do Polski w okresie styczeń–listopad 2018 r. był o 2% większy niż rok wcześniej. Do kraju zaimportowano łącznie 131 tys. ton cukru o wartości 53 mln EUR (z tego 96% wolumenu – 126 tys. ton zakupiono w krajach UE, a pozostałą ilość w krajach trzecich). Najwięcej cukru sprowadzano do Polski z Niemiec (57 tys. ton). Znaczne ilości cukru sprowadzono również z Czech – 24 tys. ton, Rumunii – 12,5 tys. ton, Francji – 11,5 tys. ton i Litwy – 11 tys. ton. Najwięcej cukru z krajów trzecich zaimportowano z Mauritiusa – 3,7 tys. ton.
 
Saldo handlu zagranicznego cukrem w okresie styczeń–listopad 2018 r. było dodatnie i wyniosło 651 tys. ton wobec 519 tys. ton w tym samym okresie 2017 r. Wartość salda wyniosła blisko 217 mln EUR wobec 225 mln EUR przed rokiem.


Tagi:
źródło: