| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie ośmiu miesięcy 2021 r. zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską.

Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi
Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–sierpień 2021 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła około 1,76 mld EUR - 8 mld zł i była o 8% większa niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie na import tego asortymentu przeznaczono 0,82 mld EUR - 3,7 mld zł, a zatem więcej o 9% niż w okresie styczeń–sierpień 2020 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie ośmiu miesięcy 2021 r. ukształtowało się na poziomie 0,94 mld EUR - 4,3 mld zł, a więc wyższym o 6% niż w okresie styczeń–sierpień 2020 r. Produkty mleczne z Polski dostarczane były przede wszystkim do UE-27.

W okresie styczeń–sierpień 2021 r. udział tych krajów w wartości wysyłki wyniósł 64%, a wpływy otrzymane z eksportu wzrosły o 10% do 1,1 mld EUR. Największymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy - 19% wartości i 334 mln EUR, Czechy - 6% i 107 mln EUR, Włochy - 5% i 94 mln EUR, Niderlandy - 5% i 80 mln EUR oraz Rumunia - 4% i 67 mln EUR. Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w okresie ośmiu miesięcy 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 86 mln EUR, czyli niższym o 10% niż w okresie styczeń–sierpień 2020 r. Produkty mleczne wysyłano głównie na Ukrainę - 4% wartości wywozu i 75 mln EUR.

Udział krajów pozaunijnych i nienależących do WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 31% względem 32% rok wcześniej. Wpływy uzyskane z wysyłki osiągnęły 547 mln EUR, czyli więcej o 6% niż w okresie styczeń-sierpień 2020 r. Największy udział w polskim eksporcie miały Chiny, Wielka Brytania i Algieria - po 5% wartości wywozu, tj. odpowiednio 92 mln EUR, 91 mln EUR i 82 mln EUR , a także Arabia Saudyjska - 2% i 37 mln EUR.


Tagi:
źródło: