| Autor: redakcja1

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Pozytywne zmiany restrukturyzacyjne i modernizacyjne, jakie dokonały się w polskim rolnictwie i przemyśle spożywczym, jak i swobodny handel z państwami członkowskimi UE, wpłynęły na wzmocnienie pozycji krajowego sektora rolno-spożywczego na arenie międzynarodowej.

Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
Aktualnie jest on kluczowym sektorem polskiej gospodarki, generującym znaczące wpływy z wysyłki produktów rolno-spożywczych. W 2017 r. wartość wywozu osiągnęła rekordowo wysoki poziom 27,8 mld EUR, ponad pięciokrotnie większy niż w roku akcesji Polski do UE.
 
Zwiększenie się wartości eksportu towarów rolno-spożywczych utrzymał się w czasie pierwszych siedmiu miesięcy 2018 r. W tym okresie wpływy otrzymane z eksportu wyniosły 16,3 mld EUR i były o 6% wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przywóz ukształtował się w granicy 11,3 mld EUR, tj. o 3% wyższym. Tym samym dodatnie saldo wymiany wzrosło o 14% do 5 mld EUR.
 
W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych od wielu lat nie zachodzą spore zmiany. Dominującą pozycję zajmuje mięso i jego przetwory. W analizowanym czasie 2018 r. mięsa czerwonego wraz z przetworami wywieziono 837 tys. ton, co daje wzrost o 3% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, uzyskując więcej o 5% do 2,2 mld EUR. Wysyłka mięsa drobiowego wraz z podrobami zwiększyła się o 15% do 738 tys. ton, a jego wartość o 22% do 1,3 mld EUR. Zwyżkę wartości eksportu odnotowano również w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych o 17% do 1,9 mld EUR, przetworów zbożowo-mącznych o 3% do 1,4 mld EUR, produktów mlecznych o 1% do 1,3 mld EUR oraz ryb i przetworów o 11% do 1,1 mld EUR. Większa była też wartość wywozu wyrobów cukierniczych, warzyw razem z przetworami, produktów paszowych z makuchami, soków owocowo-warzywnych oraz piwa.
 
Konkurencyjność polskich produktów rolno-spożywczych, przy sprzyjającej koniunkturze w UE, wpływa korzystnie na wzrost eksportu na rynek unijny. W okresie styczeń–lipiec 2018 r. dostawy do krajów UE wygenerowały 82% przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych - 13,4 mld EUR. Największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Dostawa do tego kraju wyniosła 3,8 mld EUR i był o 11% większy niż w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2017 r. Istotnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych jest również Wielka Brytania - 1 477 mln EUR, Holandia - 1 108 mln EUR, Włochy - 920 mln EUR oraz Francja - 867 mln EUR i Czechy - 834 mln EUR.
 
Z Polski do krajów pozaunijnych w omawianym czasie, podobnie jak przed rokiem, wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 2,9 mld EUR. Dostawa do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w okresie styczeń–lipiec 2018 r. ukształtowała się w granicy 757 mln EUR, a więc o 0,4% mniejszej niż rok wcześniej. Największe przychody generował eksport do Federacji Rosyjskiej - 281 mln EUR, na Ukrainę - 258 mln EUR i Białoruś - 147 mln EUR. Wywóz do pozostałych krajów, tj. spoza UE i WNP wyniósł 2,1 mld EUR. Liczącym odbiorcą spośród tych krajów były Stany Zjednoczone, do których sprzedano towary rolno-spożywcze o wartości 291 mln EUR.
 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy prognozuje, że w 2018 r. wpływy z wysyłki produktów rolno-spożywczych mogą osiągnąć nienotowany dotąd poziom 29 mld EUR, czyli większy o 4% niż w 2017 r. i o 5,6 razy niż w roku akcesji Polski do UE. Wydatki na przywóz prawdopodobnie zwiększą się o blisko 2%, do 19,6 mld EUR. Wobec powyższego nadwyżka obrotów może wzrosnąć do 9,4 mld EUR względem 8,5 mld EUR w 2017 r.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!