Prace nad europejską normą dotyczącą etykietowania palet i opakowań dystrybucyjnych produktów rybnych

Z inicjatywy norweskiej organizacji normalizacyjnej Standards Norway obecnie są prowadzone prace nad przygotowaniem europejskiej normy CEN dotyczącej wymagań dla etykietowania opakowań produktów rybnych takich jak palety i opakowania dystrybucyjne, np. skrzynki lub kartony z opakowaniami jednostkowymi.

Prace nad europejską normą dotyczącą etykietowania palet i opakowań dystrybucyjnych produktów rybnych
Norma, o docelowym numerze 17099, opracowywana jest przez grupę roboczą, której przewodniczą pracownicy Standards Norway, a w pracach uczestniczą także przedstawiciele organizacji GS1 z Norwegii, Irlandii i Danii oraz firmy Standards for Automatic Identification z Niemiec. Przedstawicielka Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego została zaproszona do udziału w pracach tej grupy i wzięła udział w spotkaniu odbywającym się w Oslo w dniach 27-28 czerwca 2017 r.

Proces przygotowania normy ma trwać łącznie trzy lata. Obecnie realizowany jest końcowy etap uzgodnień tekstu standardu, kolejnym etapem będzie głosowanie nad tekstem normy przez kraje będące członkami CEN. Podczas spotkania w Oslo dokonano niezbędnych poprawek w treści normy, m. in. określono zestaw właściwych norm i rozporządzeń jako dokumentów odniesienia, doprecyzowano definicje oraz zagadnienia związane z transportem produktów rybnych. Projektując normę ustalono, że wymagania dotyczące sposobów etykietowania zawarte w normie będą zgodne z wymaganiami międzynarodowych standardów transferu danych GS1.

Po zakończeniu procesu opracowywania normy będzie ona obowiązująca w krajach będących członkami CEN. Norma ma ułatwić śledzenie pochodzenia produktów rybnych oraz handel nimi poprzez ujednolicenie sposobu znakowania palet i opakowań dystrybucyjnych produktów rybnych w łańcuchu dostaw.


Tagi:
źródło: