| Autor: redakcja1

Produkcja cukru w Polsce może przekroczyć 2 mln ton

Wraz z początkiem września br. rozpoczęła się tegoroczna kampania cukrownicza – podaje Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Produkcja cukru w Polsce może przekroczyć 2 mln ton

Produkcja cukru w Polsce może przekroczyć 2 mln ton


Wegetacja buraków cukrowych przebiegała w sprzyjających warunkach pogodowych i ocenia się, że przeciętne plony wyniosą 650 ton/ha. Przewiduje się, że technologiczny plon cukru wyniesie 10 ton/ha. Jeśli podczas kampanii warunki pogodowe będą sprzyjające, to produkcja cukru może wynieść 2-2,1 mln ton, gdyż areał uprawy buraków cukrowych w 2016 r. jest w granicy 201 tys. ha. Produkcja będzie sporo wyższa od kwoty produkcyjnej - 1405,6 tys. ton i krajowego zapotrzebowania - 1705 tys. ton.
 
Na krajowym rynku cukru utrzymuje się zwyżkowy trend cen. W lipcu br. cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,33 zł/kg i była większa o 0,7% niż przed miesiącem oraz o 22% niż przed rokiem.
 
W tym czasie cena zbytu cukru paczkowanego wyniosła 2,50 zł/kg i zwiększyła się o 1,6% w stosunku do czerwca oraz była o 22,5% wyższa niż w czerwcu 2015 r. W handlu detalicznym także utrzymuje się wzrostowa tendencja cen cukru, a cena w lipcu br. wyniosła 2,80 zł/kg i była większa o 1,1% niż w czerwcu oraz o 27,9% niż przed rokiem.
 
Powodem zwiększających się cen jest głównie poprawa koniunktury na globalnym rynku. Wyższe ceny zbytu skutkowały poprawą wyników finansowych przemysłu cukrowniczego. W pierwszym półroczu br. zysk netto wyniósł 325 mln zł względem 65 mln zł przed rokiem i był większy niż w całym 2015 r., kiedy było to 279 mln zł.


Tagi:
źródło: