| Autor: redakcja1

Prognozy dla światowego rynku olejów roślinnych w latach 2014-2023

W połowie lipca 2014 roku opublikowano raport dotyczący perspektyw dla globalnych rynków rolnych w latach 2014-2023 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023)- informuje Bank BGŻ.

Prognozy dla światowego rynku olejów roślinnych w latach 2014-2023
Zdaniem autorów raportu, globalna produkcja olejów roślinnych w 2023 r. będzie o 28% - 46 mln t wyższa w porównaniu do przeciętnej z lat 2011-2013 i osiągnie granicę 208,7 mln ton.
 
Największymi producentami olejów na świecie pozostaną: Indonezja, Malezja, UE, USA, Argentyna, Brazylia oraz Indie, łącznie z blisko 77% udziałem w globalnej produkcji olejów.
 
W przypadku spożycia olejów, według przewidywań w 2023 r. wyniesie ona 207,9 mln ton i będzie o blisko 29% większa od średniej z lat 2011-2013. Wyższemu zużyciu olejów będą sprzyjać m.in. rosnące dochodów, wzrost liczby ludności na świecie oraz utrzymujący się popyt na biopaliwa.
 
W związku z tym, w najbliższej dekadzie prawdopodobnie o 10% do 52,1 mln t zwiększy się konsumpcja w krajach rozwiniętych, z kolei w państwach rozwijających się aż o 36% do 155,8 mln t. W efekcie udział krajów rozwiniętych w globalnym zużyciu olejów zmaleje do 25%, a rozwijających się zwiększy do 75% w stosunku do odpowiednio 29% i 71% w latach 2011-2013.
 
Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2023 r. ponad 80% wolumenu globalnego spożycia olejów zostanie przeznaczone na cele żywnościowe 167,4 mln t. Niemniej jednak w krajach rozwiniętych konsumpcja pozostanie na relatywnie stabilnym poziomie 24-25 kg, a w państwach rozwijających się spodziewany jest spory wzrost spożycia z 17,2 kg w latach 2011-2013 do 20,3 kg w 2023 r. Z tego też powodu w 2023 r. konsumpcja olejów z przeznaczeniem na cele żywnościowe w krajach rozwijających się per capita w będzie stanowić około 80% tego, co w państwach rozwiniętych w odniesieniu do blisko 70% średnio w latach 2011-2013.
 
Jeśli chodzi o wykorzystanie olejów na cele energetyczne, autorzy raportu przewidują, że w obrębie najbliższej dekady zużycie olejów wykorzystywanych do produkcji biodiesla wzrośnie się o ponad 50%, a więc o 10 mln t do 28,8 mln ton, przy czym konsumpcja na cele żywnościowe zwiększy się o 26%. W efekcie, w 2023 r. blisko 14% globalnej produkcji olejów będzie stanowić surowiec do produkcji biodiesla w odniesieniu do 12% średnio w latach 2011-2013.

Głównym producentem biodiesla na świecie pozostanie UE z niemal 39% udziałem w globalnej produkcji. Zaraz za Wspólnotą znalazły się: USA z 16%, Brazylia z 10%, Argentyna z 9% oraz Indonezja z 8%.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!