| Autor: redakcja1

W najbliższej dekadzie światowa produkcja olejów roślinnych wzrośnie o 45 mln ton

Jak wynika z opublikowanego na początku lipca br. raportu OECD-FAO Agricultural Outlook globalna produkcja olejów roślinnych w 2025 r. będzie o 26% - 45 mln t wyższa niż jej średni poziom w okresie bazowym 2013-2015 i osiągnie kontyngent w granicy 219 mln t.

W najbliższej dekadzie światowa produkcja olejów roślinnych wzrośnie o 45 mln ton

Światowa produkcja olejów roślinnych

Eksperci OECD-FAO szacuje się, że światowa produkcja olejów roślinnych w nadchodzącej dekadzie w dalszym ciągu będzie koncentrować się w kilku krajach, a więc w Indonezji, Malezji i Argentynie. Warto zauważyć też, że systematycznie będzie zwiększał się udział krajów rozwijających się w globalnej produkcji olejów roślinnych. W 2025 r. przekroczy on poziom 77% wynoszący 169 mln t.
 
Jak wskazuje Bank BGŻ BNP Paribas, globalne spożycie olejów roślinnych w 2025 r. ma wynieść 218 mln t i być o 26% większe od przeciętnej z lat 2013-2015. Niemniej jednak, w nadchodzącej dekadzie spodziewane jest spowolnienie tempa wzrostu popytu na oleje roślinne. Największą przyczyną tego zjawiska jest przewidywana mniejsza zwyżka konsumpcji olejów roślinnych przeznaczonych na cele żywnościowe w krajach rozwijających się. Wzrost ten oceniany jest na 1,5%, w trakcie gdy w poprzedniej dekadzie wynosił on 3%.

Produkcja biodiesla

Podobne trendy oczekiwane są w odniesieniu do biodiesla wytwarzanego z olejów roślinnych, którego średnioroczna zwyżka produkcji antycypowany jest na poziomie 1,5% rocznie. W obrębie najbliższej dekady produkcja olejów roślinnych przeznaczonych na biodiesla wzrośnie o 12% - 3 mln t, podczas gdy zużycie na cele spożywcze o 21% - 31 mln t. W wyniku czego w 2025 r. 12% konsumpcji olejów roślinnych na świecie będzie przeznaczane na cele energetyczne. Eksperci OECD-FAO szacują, że podobnie jak aktualnie, największymi producentami olejów roślinnych przeznaczonych na cele energetyczne pozostaną: Argentyna, Tajlandia i Unia Europejska.
 
W nadchodzącej dekadzie, podobnie jak w poprzednim czasie, ponad 42% olejów roślinnych, wyprodukowanych na świecie będzie przedmiotem handlu. Globalny kontyngent wywozu wzrośnie o 24% - 18 mln t w stosunku do okresu bazowego do 91 mln t w 2025 r. Czołowymi eksporterami olejów roślinnych na świecie pozostaną Indonezja i Malezja.


Tagi:
źródło: