Przedłużenie programu prywatnego przechowywania masła i OMP

W dniu 18 lutego 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze komisji (UE) 2016/224 z dnia 17 lutego 2016 r., zmieniające rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014 i (UE) nr 948/2014 w stosunku do ostatniego dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania (PSA) masła i odtłuszczonego mleka w proszku - podaje FAMMU/FAPA.

Przedłużenie programu prywatnego przechowywania masła i OMP

Prywatne przechowywanie masła i OMP

Ze względu na szczególnie trudną sytuację na rynku, wynikającą przede wszystkim z wprowadzonego przez Rosję embarga na przywozu przetworów mlecznych pochodzących z Unii w dniu 4 września 2014 r., rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 947/2014 i nr 948/2014 wprowadzono prywatne przechowywanie odpowiednio masła i odtłuszczonego mleka w proszku.
 
Stosowanie wymienionych systemów prywatnego przechowywania przedłużono rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 1337/2014, 2015/303 i 2015/1548. W wyniku czego wnioski o dopłatę mogły być składane do dnia 29 lutego 2016 r.
 
W dniu 25 czerwca 2015 r. Rosja przedłużyła zakaz importu produktów rolnych i spożywczych pochodzących z Unii o następny rok do dnia 6 sierpnia 2016 r. Poza tym globalny popyt na mleko i przetwory mleczne w 2015 r. był niestabilny, podczas gdy w głównych regionach wysyłki podaż mleka się zwiększyła.
 
Przełożyło się to na obniżki cen masła i OMP, czyli zdanie KE należy zapewnić nieprzerwaną dostępność systemów prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku oraz przedłużyć je do 30 września 2016 r.
 
W 2015 roku w obrębie programu prywatnego przechowywania z dopłatami do magazynów w UE dostarczono ponad 52 tys. ton OMP, przede wszystkim w Niemczech – 11,22 tys. ton, Holandii – 10,74 tys. ton i Hiszpanii – 7,36 tys. ton i 141,37 tys. ton masła, w szczególności w Holandii – 61,49 tys. ton, Francji – 20,48 tys. ton, Irlandii – 19,38 tys. ton i Niemczech – 17,34 tys. ton.Tagi:
źródło: