| Autor: mikolaj

Rozpoczął się kolejny rok winiarski

Dnia 1 sierpnia w całej UE rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ARR, w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR zostało zarejestrowanych 95 producentów wina (według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku).

Rozpoczął się kolejny rok winiarski
Nie są to jeszcze ostateczne dane, ze względu na trwający proces uzupełniania wniosków o wpis do przedmiotowego wykazu.

W Unii Europejskiej ustanowione zostały ramy prawne określające wspólną organizację rynku wina. Przyjęte zostały zasady obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich dotyczące zarządzania rynkiem wina, normy wprowadzania do obrotu produktów winiarskich oraz eksportu i importu.

Prawo UE określa m.in.:

- kategorie produktów winiarskich i ich szczegółowe definicje,
- praktyki enologiczne i metody analiz produktów sektora wina,
- odmiany winorośli, z których winogron mogą być wyrabiane wina,
- zasady związane z przywozem i wywozem,
- etykietowanie i prezentację produktów winiarskich,
- nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficzne i określenia tradycyjne dla tych produktów.

Prawodawstwo krajowe zostało uchwalone, aby umożliwić w Polsce egzekwowanie zasad wspólnotowych dotyczących wspólnej organizacji rynku wina. W polskich regulacjach prawnych doprecyzowano np. kwestie związane z rejestracją producentów, tryb gromadzenia i przekazywania do Komisji Europejskiej danych o potencjale produkcyjnym, zadania organów kontrolnych, procedurę certyfikacji wina.

Rok winiarski (gospodarczy) rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!