| Autor: redakcja1

Rynek cukru w Polsce (listopad 2013)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku cukru w listopadzie 2013 r. w Polsce, przygotowanym w miesięcznym raporcie przez ekspertów Agencji Rynku Rolnego.

Rynek cukru w Polsce (listopad 2013)
Zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS z 19 grudnia 2013 r. areał uprawy buraków cukrowych pod zbiory w roku gospodarczym 2013/2014 wyniósł 194,1 tys. ha w stosunku do 212 tys. ha w 2012 r. Jednocześnie niesprzyjające warunki pogodowe we wczesnym okresie wegetacji skutkowały zmniejszeniem plonów w 2013 r. o 6% do 54,6 t/ha. Zbiory buraków cukrowych GUS szacuje na 10,6 mln ton, czyli o 14% mniej od zbiorów w 2012 r.
 
Jak wynika z danych spółek cukrowniczych, do produkcji tego surowca w roku 2013/2014 zakontraktowano 185,6 tys. ha buraków, a zatem o 3,5% mniej niż w poprzednim roku. Produkcja cukru w Polsce w obecnej kampanii cukrowniczej 2013/2014 (dane za okres od września do listopada 2013 r.) wyniosła łącznie 1,074 mln ton, czyli o około 11% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniej kampanii.
 
Handel zagraniczny
 
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w sezonie 2012/2013 z Polski wyeksportowano 534 tys. ton cukru, tj. o 7% mniej niż w sezonie 2011/2012. Wysyłka do krajów Unii Europejskiej wyniosła 367 tys. ton cukru, a do krajów trzecich 167 tys. ton. Głównymi kierunkami eksportu cukru były Niemcy, Słowacja, Izrael, Czechy oraz Litwa.
 
W roku gospodarczym 2012/2013 import cukru w ujęciu ilościowym osiągnął poziom 184 tys. ton i był o 25% niższy niż w minionym roku gospodarczym. Spoza UE sprowadzono do Polski 141 tys. ton cukru, głównie z Brazylii, Kuby, Sudanu oraz Mozambiku. Równocześnie na rynku unijnym zakupiono 43 tys. ton cukru.
 
W październiku 2013 r., a zatem w pierwszym miesiącu bieżącego sezonu wysyłka cukru osiągnęła granicę 27 tys. ton i była 35% niższa niż przed rokiem. Z kolei import był o 74% wyższy i ukształtował się na poziomie 10 tys. ton.
 
Krajowe ceny cukru
 
W listopadzie 2013 r. ceny zbytu cukru na rynku krajowym uległy dalszemu spadkowi. Przyczyną obniżki cen był sezonowy wzrost podaży cukru z bieżącej kampanii cukrowniczej oraz obniżki cen cukru na giełdach światowych.
 
Średnia cena zbytu cukru workowanego ukształtowała się w granicach 2,82 zł/kg (z VAT), a więc o 4% taniej niż w październiku 2013 r. Mniejszy spadek odnotowano w porównaniu z cenami cukru paczkowanego.
 
W analizowanym czasie za cukier ten w zbycie przeciętnie w kraju płacono 2,70 zł/kg (z VAT), czyli o 1,5% mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen zbytu notowanych przed rokiem cukier workowany był tańszy o 13%, a cukier paczkowany o 21%.
 
Ceny cukru na giełdach światowych
 
W grudniu 2013 r. zanotowano dalsze spadki cen cukru na giełdach światowych. Na londyńskiej giełdzie towarowej LIFFE cukier biały - trzymiesięczny kontrakt terminowy nr 5, notowany był na średnim poziomie 444 USD/t, a ceny cukru surowego na giełdzie Intercontinental Exchange (ICE) w Nowym Jorku - trzymiesięczny kontrakt terminowy nr 5, wynosiły 360 USD/t. W porównaniu do listopada 2013 r. ceny cukru zmalały odpowiednio o 5% oraz o 8%, a w relacji rocznej o 14-15%.
 
Na obniżkę cen cukru wpłynęła poprawa zaopatrzenia w cukier ze strony Brazylii, przy okresowo mniejszym zapotrzebowaniu na ten produkt. Poza tym na niski poziom cen ma wpływ nadwyżka produkcji cukru na świecie nad spożyciem oraz odbudowa światowych zapasów.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!