Rynek produktów mleczarskich w Polsce (16.12.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (16.12.2018)
Ceny skupu mleka surowego
 
W Polsce ceny skupu mleka surowego w drugim półroczu 2018 r. wykazywały trend zwyżkowy. Według danych GUS w listopadzie 2018 r. dostawcy za mleko surowe otrzymywali 140,14 zł/hl, czyli o 2,2% więcej niż w październiku 2018 r. Był to poziom o 7,3% niższy niż w analogicznym okresie 2017 r.
 
Najwyższe ceny za mleko w listopadzie 2018 r. uzyskiwano w województwie lubuskim – 147,94 zł/hl i podlaskim – 147,07 zł/hl, tj. odpowiednio o 5,6% i 4,9% więcej niż średnio w kraju. Najmniej za surowiec płacono w województwie małopolskim – 126,92 zł/hl i łódzkim – 127,18 zł/hl, w obu przypadkach o 9% mniej niż przeciętnie w kraju.
 
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
Na rynku krajowym w drugiej połowie 2018 r. ceny zbytu masła wykazywały trend spadkowy. Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 10–16.12.2018 r. masło w blokach w kraju sprzedawano po 19,04 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena zbytu masła konfekcjonowanego ukształtowała się w granicy 21,26 zł/kg, a więc 4,25 zł za 200 gramową kostkę, tj. niższym o ponad 2% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło w blokach było tańsze o 8%, a masło konfekcjonowane – o 6,5%.
 
W krajowych proszkowniach za 1 kg odtłuszczonego mleka w proszku, podobnie jak tydzień wcześniej, otrzymywano 6,58 zł. Jednocześnie był to poziom o ponad 1% większy niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,87 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było droższe o 4%, podczas gdy PMP – o 1% tańsze.
 
W drugim tygodniu grudnia 2018 r. za ser Edamski w kraju otrzymywano 13,27 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2,5% niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,26 zł/kg i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej, ale wyższa o 1% niż w połowie listopada 2018 r. Wymienione sery dojrzewające były o 2–3% tańsze niż przed rokiem.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na platformie handlowej GlobalDairyTrade na aukcji, która odbyła się 18 grudnia 2018 r. ponownie zwiększyły się ceny większości produktów mlecznych – indeks cen GDT1, w stosunku do poprzedniej aukcji, zwiększył się o 1,7%. W czasie sesji sprzedano 36 181 ton artykułów mleczarskich.
 
W grudniu 2018 r. znaczący wzrost wykazywały ceny masła. Za ten rodzaj tłuszczu mlecznego 18 grudnia otrzymywano 3 928 USD/t, czyli o 5% więcej niż w poprzednim notowaniu (z 4.12.2018 r.) i o 8% więcej niż przed miesiącem. Cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 2 042 USD/t i była o 4% wyższa niż przed dwoma tygodniami i niż miesiąc wcześniej. Za pełne mleko w proszku płacono 2 674 USD/t, czyli więcej o 0,3% niż na początku grudnia i o 3% niż przed miesiącem. Ser Cheddar zbywano po 3 263 USD/t, tj. o 2,5% drożej niż na poprzedniej aukcji. Był to jednak poziom podobny do notowanego miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było tańsze o 12%, ser Cheddar – o 4%, a PMP – o 3%, podczas gdy OMP było droższe o 22%.Tagi:
źródło: