Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.01.2018)

W Polsce w trzecim tygodniu stycznia 2018 r. pogłębił się spadek cen masła w blokach oraz serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda. Jednocześnie zwiększyły się ceny masła konfekcjonowanego oraz mleka w proszku. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.01.2018)
Ceny zbytu artykułów mleczarskich
 
W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15–21.01.2018 r. cena masła w blokach ukształtowała się w granicy 16,85 zł/kg, a więc mniejszej o 3% niż tydzień wcześniej i o 14% niż w analogicznym okresie grudnia 2017 r. Masło konfekcjonowane zbywano po 19,15 zł/kg, czyli o 2% drożej niż w poprzednim notowaniu, ale o 13% taniej niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było tańsze o 1%, a masło w blokach – o 7%.
 
Krajowym proszkowniom za odtłuszczone mleko w proszku płacono 5,97 zł/kg, a za pełne mleko w proszku 11,03 zł/kg, odpowiednio o 3% i 2% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie oba rodzaje proszku mlecznego były o 5% tańsze niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny zbytu OMP były niższe o 30%, a PMP – o 14%.
 
Ser Edamski zakłady mleczarskie sprzedawały przeciętnie po 11,86 zł/kg, a ser Gouda – po 12,33 zł/kg, odpowiednio o 6% i o 3% taniej niż tydzień wcześniej. Wyżej wymienione gatunki serów dojrzewających były także o 8–11% tańsze niż przed miesiącem i o 15–19% tańsze niż rok wcześniej.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
W Oceanii i w portach Europy Zachodniej na początku 2018 r. przeważały zwyżki cen głównych eksportowych produktów mleczarskich.
 
W Oceanii w notowaniu z 19 stycznia 2018 r. za masło uzyskiwano 4 775 USD/t, a więc o 1% więcej niż przed dwoma tygodniami i niż przed miesiącem. Jednocześnie ten rodzaj tłuszczu mlecznego był o 8% droższy niż przed rokiem. OMP zbywano po 1 813 USD/t, a zatem drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 6% niż miesiąc wcześniej. Cena PMP wyniosła 2 975 USD/t i była wyższa o 3% niż 5 stycznia 2018 r. i o 8% niż przed miesiącem. Jednak w porównaniu z cenami sprzed roku OMP było tańsze o 24%, a PMP – o 7%. W drugiej połowie stycznia 2018 r. przerwany został zniżkowy trend cen sera Cheddar, który został zapoczątkowany w końcu listopada 2017 r. Za ten gatunek sera podpuszczkowego dojrzewającego 19 stycznia 2018 r. płacono 3 438 USD/t, tj. więcej o 1,5% niż dwa tygodnie wcześniej i o 0,4% niż przed miesiącem. Był to jednak poziom o 9% niższy niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
W portach Europy Zachodniej (baza FOB) 19 stycznia 2018 r. za masło uzyskiwano 5 025 USD/t, czyli więcej o 1,5% niż w notowaniu z 5 stycznia 2018 r. i o 1% niż przed miesiącem. Cena odtłuszczonego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 1 663 USD/t, a więc wyższym o 1% niż dwa tygodnie wcześniej i o 1,5% niż w końcu grudnia 2017 r. Pełne mleko w proszku zbywano po 3 063 USD/t, tj. drożej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 2,5% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku masło było droższe o 10%, podczas gdy PMP było tańsze – o 7%, a OMP – o 26%.


Tagi:
źródło: