Rynek produktów mleczarskich w Polsce (22.01.2017)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 16 do 22 stycznia 2017 roku.

Rynek produktów mleczarskich w Polsce (22.01.2017)
Krajowe ceny zbytu artykułów mleczarskich

W zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 16–22.01.2017 r. za masło w blokach płacono 18,19 zł/kg, a za masło konfekcjonowane – 19,36 zł/kg. W obu przypadkach to mniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 4% i 2% niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku masło konfekcjonowane było droższe o 44%, a masło w blokach – o 53%.
 
Krajowe ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku, w stosunku do poprzedniego tygodnia, zmniejszyły się o 2% do 8,51 zł/kg. Był to poziom o 1% niższy niż miesiąc wcześniej. Dalszy wzrost wykazują z kolei ceny pełnego mleka w proszku. W trzecim tygodniu stycznia br. producenci za PMP otrzymali 12,78 zł/kg, tj. więcej o 5% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku OMP było droższe o 20%, a PMP – o 37%.
 
Ser Gouda zakłady mleczarskie zbywały po 14,50 zł/kg, a zatem o ponad 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Za ser Edamski uzyskiwano 14,62 zł/kg względem 14,63 zł/kg tydzień wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed miesiąca ser Gouda był tańszy o 2%, a Edamski – o 1%. Pomimo utrzymującej się od grudnia 2016 r. zniżki, ceny sera dojrzewającego były o 41–45% większe niż przed rokiem.
 
Ceny na rynkach zagranicznych
 
Na rynku unijnym w trzecim tygodniu stycznia 2017 r., podobnie jak w Polsce, odnotowano spadek cen artykułów mleczarskich. Za masło unijni producenci otrzymywali 4,24 EUR/kg, czyli o 0,2% mniej niż tydzień wcześniej. Był to poziom o 1% niższy od notowanego przed miesiącem. Odtłuszczone mleko w proszku zbywano po 2,08 EUR/kg, a więc o 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale jednocześnie był to poziom zbliżony do notowanego przed miesiącem. Za 1 kg pełnego mleka w proszku płacono 3,09 EUR, tj. mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż w porównywalnym tygodniu grudnia ub.r. W porównaniu do notowań sprzed roku masło było droższe o 50%, PMP – o 40%, a OMP – o 25%.
 
Spadek cen monitorowanych produktów mleczarskich odnotowano również w USA. Na giełdzie w Chicago 27 stycznia br. za masło uzyskiwano 4 894 USD/t, a więc mniej o 1% niż przed tygodniem i o 2% niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie był to poziom zbliżony do notowanego w końcu stycznia 2016 r. Cena OMP wynosiła 2 260 USD/t i była o 2% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 39% niż przed rokiem. Cena sera Cheddar w końcu stycznia br. wyniosła 3 720 USD/t i była o niecały 1% mniejsza niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% większa niż miesiąc wcześniej. W obrębie roku ten gatunek sera podrożał o 16%.


Tagi:
źródło: