| Autor: mikolaj

Podaż zagęszczonego soku jabłkowego może być mniejsza pomimo wzrostu produkcji jabłek

Podaż koncentratu jabłkowego w Polsce w sezonie 2015/2016 może być mniejsza mimo wzrostu produkcji jabłek. Jak bowiem zauważają analitycy Banku BGŻ BNP Paribas, ubiegłoroczny, wysoki przerób owoców był w dużym stopniu konsekwencją zagospodarowania przez przemysł przetwórczy znacznej części jabłek w związku z rosyjskim embargiem.

Podaż zagęszczonego soku jabłkowego może być mniejsza pomimo wzrostu produkcji jabłek
W bieżącym sezonie większa część jabłek może zostać przeznaczona na rynek świeży, zwłaszcza że jak wskazuje TRSK w bieżącym sezonie zwiększyć się może udział jabłek o jakości deserowej w strukturze produkcji. Ceny koncentratu jabłkowego mogą utrzymywać się na wyższym r/r poziomie, ze względu na niskie zapasy tego produktu. Obecnie według notowań Foodnews, cena kształtuje się na poziomie ok 1,10 euro/kg.

Według szacunków IERiGŻ-PIB, w Polsce w sezonie 2014/2015 wyprodukowano 335 tys. ton zagęszczonego soku jabłkowego tj. o 55 tys. ton więcej niż w roku poprzednim. W samym tylko okresie od lipca 2014 r. do kwietnia 2015 r. wyeksportowano z Polski 267 tys. t zagęszczonego soku, tj. o 72 tys. t więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim (dane Eurostatu). Dodatkowo biorąc pod uwagę spadek importu, można przypuszczać, że krajowe zapasy ZSJ zmniejszyły się dość wyraźnie w stosunku do roku poprzedniego, co oprócz wpływu na ceny koncentratu, sprzyjać może wzrostowi cen jabłek przemysłowych w bieżącym sezonie. Dodatkowo mniejszej produkcji ZSJ możemy spodziewać się w krajach UE-28, w tym Niemczech oraz Węgrzech, z powodu niskich zbiorów w tych krajach.

Istotnym czynnikiem wpływającym na ceny może być sytuacja na rynku chińskim. WAPA, oczekuje, że tegoroczne zbiory jabłek w Chinach zwiększą się o 7,5% w relacji do roku poprzedniego. Z tego powodu prawdopodobnie więcej jabłek w tym kraju trafi również do sektora przetwórczego. W minionym sezonie 2014/2015, spadek produkcji jabłek w tym kraju przełożył się na mniejszy przerób i spadek produkcji koncentratu. W efekcie w 2014 roku (dane UN Comtrade) chiński eksport koncentratu zmniejszył się o 24% w stosunku do 2013 r. do 456 tys. t. Większa produkcja oznacza także mniejsze koszty surowca.

Według informacji Foodnews w Chinach na początku bieżącego sezonu ceny skupu jabłek przemysłowych są niższe w relacji do roku poprzedniego, co może przełołyć się na spadek cen koncentratu i poprawić konkurencyjność Chin na globalnym rynku.

Patrząc na oczekiwania co do produkcji chińskiej, zapotrzebowanie na polski koncentrat ze strony Stanów Zjednoczonych i Rosji może się zmniejszyć. W USA czynnikiem spowalniającym import może być również wzrost krajowej produkcji jabłek i większy ich wewnętrzny przerób. Z drugiej strony, na korzyść producentów ZSJ oddziaływać będzie słaby euro w stosunku do USD.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!