Silny wzrost eksportu produktów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są trzecim największym eksporterem produktów mleczarskich na świecie po Unii Europejskiej i Nowej Zelandii.

Silny wzrost eksportu produktów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych
Jak wynika z danych FAO, w 2017 r. z tego kraju, na rynki zewnętrzne sprzedano produkty mleczarskie, które w ekwiwalencie mleka wyniosły 10,7 mln t, co stanowiło 15% globalnego obrotu produktami mleczarskimi. Udział eksportu w krajowej produkcji produktów mleczarskich stanowił z kolei 11%.
 
Według najnowszych danych USDA, w pierwszych miesiącach br. Stany Zjednoczone znacząco zwiększyły wywóz produktów mleczarskich. W okresie I-V 2018 r. sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) wyniosła 330 tys. t i była o 25% większa niż w porównywalnym czasie przed rokiem. OMP trafiło głównie na rynek meksykański - 44% wolumenu co oznacza, że w pierwszych pięciu miesiącach dostawy do tego kraju zwiększyły się o 19%. Zdecydowanie, bo o 44% do 99,4 tys. t, wzrosła sprzedaż do krajów Azji południowo-wschodniej.
 
Warto zauważyć, że w omawianym okresie eksport OMP ze Stanów Zjednoczonych był tylko o 25 tys. t mniejszy niż eksport tego produktu z Unii Europejskiej, podczas gdy w pierwszych pięciu miesiącach 2017 r. różnica ta była ponad trzykrotnie wyższa.
 
W okresie I-V 2018 r. Stany Zjednoczone stały się drugim, po UE, największym eksporterem serów na świecie, wyprzedzając Nową Zelandię z której wysyłki zmalały o 6%. Wywóz ze Stanów Zjednoczonych zwiększył się natomiast o 6% do 152,1 tys. t. Chociaż sprzedaż do największego odbiorcy, Meksyku, obniżyła się się o 6%, to wzrost eksportu zaobserwowano przede wszystkim na dojrzałe rynki azjatyckie – do Korei Południowej o 13% do 25,2 tys. t i Japonii o 19% do 15,4 tys. t.
 
Sprzedaż zagraniczna masła i pozostałych tłuszczów mlecznych wzrosła aż o 95% do 16,5 tys. t. Zwiększony ich eksport ze Stanów Zjednoczonych może oznaczać, że w pewnym stopniu krajowa produkcja pokrywa, wyższe w ostatnich latach, zapotrzebowanie wewnętrzne. Warto jednak zauważyć, że wyższy był też import o 5% do 18,4 tys. t. Zatem nadal Stany Zjednoczone więcej masła sprowadzają niż eksportują.
 
W pierwszych pięciu miesiącach wywóz masła i tłuszczów mlecznych ze Stanów Zjednoczonych był największy od 2014 r. kiedy to na rynki zewnętrzne, sprzedano 45,3 tys. t tych produktów. Eksport masła do Kanady zwiększył się o 38%, a do Meksyku o 251%.
 
Eksport serwatki w proszku był większy o 23% niż przed rokiem i wyniósł 101,4 tys. t, a pełnego mleka w proszku był o 110% do 20 tys. t.


Tagi:
źródło: