Masło o prawie 20% tańsze niż przed rokiem

W dniu 6 marca 2016 roku przeciętna ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,64 EUR/kg i była o 4,16% mniejsza niż przed miesiącem. Jak podaje FAMMU/FAPA, w marcu unijne ceny masła znajdują się znacznie poniżej poziomu z porównywalnego okresu 2015 roku, na początku miesiąca spadek ten wynosił 18,9%.

Masło o prawie 20% tańsze niż przed rokiem

W omawianym czasie nieco mniejsze niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, tj. za Niemcami, Francją i Irlandią.

Ceny masła

W dniu 6 marca 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,42 EUR/kg, a zatem były o 6,92% niższe niż przed miesiącem w ujęciu PLN odnotowano identyczną obniżkę w skali miesięcznej do 10,48 PLN/kg. Stawki te były mniejsze o 1,8% od ceny interwencyjnej i o 8,3% od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest więc znów konkurencyjny.
 
Na rynku największego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tłuszczu mlecznego w marcu utrzymują się na poziomie nieco większym niż w Polsce. Na rynku czołowego unijnego producenta ceny masła w dniu 6 marca 2016 r. osiągnęły 2,45 EUR/kg, a zatem były o 9,26% niższe niż przed miesiącem.
 
W przypadku innego potentata – Holandii, także odnotowano zniżkę w ujęciu miesięcznej. Tu dnia 6 marca 2016 r. cena masła wynosiła 2,34 EUR/kg i była na pułapie o 10,34% mniejszym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w trzecim miesiącu 2016 r. są niemal 30% niższe niż przed rokiem, w Holandii o 30%.

 
Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: