| Autor: redakcja1

Spadki cen unijnego masła w kwietniu 2016 r.

W dniu 10 kwietnia 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,57 EUR/kg i była o 2,9% mniejsza niż przed miesiącem. Jak zauważa FAMMU/FAPA w kwietniu unijne ceny masła znajdują się znacznie poniżej poziomu z porównywalnego okresu 2015 roku, na początku miesiąca spadek ten wynosił 19,1%.

Spadki cen unijnego masła w kwietniu 2016 r.

Ceny masła

W omawianym czasie nieco mniejsze niż przeciętnie w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, tj. za Niemcami, Francją i Irlandią. W dniu 10 kwietnia 2016 roku jego ceny zmalały do 2,39 EUR/kg, a więc były o 1,24% niższe niż przed miesiącem, przy czym w ujęciu PLN odnotowano 3,15 obniżkę w skali miesięcznej do 10,15 PLN/kg. Stawki te były mniejsze o 3% od ceny interwencyjnej i o 7% od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest więc bardzo konkurencyjny.
 
Na rynku czołowego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tłuszczu mlecznego w kwietniu utrzymują się na poziomie nieco większym niż w Polsce. W związku z tym, w omawianym czasie ceny masła w dniu 10 kwietnia 2016 r. osiągnęły poziom 2,45 EUR/kg, a więc były identyczne jak przed miesiącem.
 
W przypadku innego potentata – Holandii, też odnotowano stabilizację w skali miesięcznej. Tu dnia 10 kwietnia 2016 r. cena masła wynosiła 2,37 EUR/kg i była na pułapie o 0,42% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w czwartym miesiącu 2016 r. są o niemal 21% mniejsze niż przed rokiem, a w Holandii o ponad 23,3%.
 
Pomimo spadków, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w odniesieniu do cen masła w USA, aktualnie cena tony masła z Unii jest na poziomie niższym o 31,9% niż u jednego z głównych konkurentów Wspólnoty, ma to związek m.in. z silnym kursem dolara względem euro. Na nieco mniejszym niż w UE poziomie utrzymują się z kolei ceny masła eksportowanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, a więc w przeliczeniu to 2,4 EUR/kg.

Na dzień 13 marca 2016 r. w obrębie publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w 2016 roku do składów dostarczono już 55,19 tys. ton masła. Popularność tego programu zwiększa się z uwagi na to, że ceny rynkowe w wielu krajach UE obniżyły się już poniżej ceny interwencyjnej. Instrument ten największą popularnością cieszy się w Holandii - 23,83 tys. ton, Niemczech - 11,71 tys. ton i Francji - 10,93 tys. ton. W całym 2015 roku w obrębie programu prywatnego magazynowania do składów dostarczono w sumie 141,37 tys. ton masła, a zatem ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r.
 
Jak wynika z najnowszych danych KE, pomimo notowanych od drugiego kwartału 2015 roku malejących cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w minionym roku była na poziomie o 4,7% większym od tego z 2014 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano 9,8% zwyżkę do 187,7 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwijał się wywóz masła poza UE. Tu po dwunastu miesiącach 2015 roku notowano aż 13% wzrost. Warto dodać, że jeszcze w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku obserwowano 2% zniżkę.Tagi:
źródło: