Sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych

Jak wynika z dostępnych danych KE w UE na koniec września 2018 r. w obrębie zapasów interwencyjnych magazynowano 280 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku, w tym 22,6 tys. ton w Polsce.

Sprzedaż OMP z zapasów interwencyjnych

Komisja Europejska realizuje sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku z zapasów interwencyjnych w drodze procedury przetargowej. Od października 2018 r. przetargi odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Termin składania ofert w ramach 27. częściowego przetargu minął 6 listopada bieżącego roku.

W obrębie tego przetargu sprzedano 30 068 ton OMP po minimalnej cenie ustalonej w granicy 125,10 EUR/100 kg. OMP sprzedano: w Belgii - 9 302 tony, Niemczech - 8 341 ton, Polsce - 6 291 ton, Holandii - 4320 ton, Francji - 1 275 ton, Czechach - 455 ton, Finlandii - 63 tony i w Hiszpanii - 20 ton. W sumie w UE od początku uruchomienia sprzedaży OMP, a więc od grudnia 2016 r. z zapasów interwencyjnych sprzedano 190 524 tony.
Tagi:
źródło: