| Autor: redakcja1

Ceny masła w UE ustabilizowały się

Od drugiej połowy października 2016 roku cenom masła w UE towarzyszyła tendencja zwyżkowa. Trend ten, choć osłabiony, notowany była jeszcze na przełomie lat 2016 i 2017. Jednak druga połowa stycznia 2017 roku przyniosła obniżki cen masła w UE. Dopiero przełom lutego i marca przyniósł pewną stabilizację.

Ceny masła w UE ustabilizowały się

Ceny masła w UE

W dniu 6 marca 2017 roku średnia ważona cena masła w Unii Europejskiej wynosiła 4,14 EUR/kg i była o 1,82% mniejsza niż przed miesiącem. W marcu unijne ceny masła w dalszym ciągu znajdowały się znacznie powyżej poziomu z porównywalnego okresu 2016 roku, w dniu 06.03.2017 r. różnica ta wynosiła 56,4%. W omawianym czasie sporo mniejsze niż w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. Jak wskazuje FAMMU/FAPA, w dniu 6 marca 2017 roku jego ceny zmalały w skali miesięcznej do 3,82 EUR/kg, a więc były o 1,29% niższe niż przed miesiącem, a w ujęciu PLN odnotowano identyczną zniżkę w skali miesięcznej do 16,45 PLN/kg. Stawki te były o 55% większe od ceny interwencyjnej ale o 7,7% mniejsze od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski był w tym okresie znacznie bardziej konkurencyjny niż jeszcze przed dwoma miesiącami, gdy osiągał wyższe ceny niż przeciętnie w UE.
 
Na rynku czołowego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na początku marca 2017 roku utrzymywały się na poziomie większym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta, ceny omawianego przetworu mlecznego w dniu 6 marca 2017 r. osiągnęły poziom 4,18 EUR/kg, a zatem były o 3,1% wyższe niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii, także odnotowano zwyżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 6 marca 2017 r. cena masła wynosiła 4,2 EUR/kg. W przypadku Niemiec, ceny masła na początku trzeciego miesiąca 2017 r. były o 70% wyższe niż przed rokiem, w Holandii natomiast o 80%.
 
Stabilizacja cen masła w UE i wzrosty na niektórych rynkach są wynikiem rosnącego popytu globalnego na tłuszcz mleczny. W związku z tym, pomimo poprawiającej się pogody w Europie i zbliżającego się szczytu produkcji, który na północy zwykle ma miejsce w maju światowe ceny masła rosną.
 
Obecnie cena tony masła z Unii jest na mniejszym poziomie niż w USA, tj. u jednego z największych konkurentów Wspólnoty – o 8,6%. Na wyższym niż średnio w UE poziomie utrzymują się również ceny masła eksportowanego z państw Oceanii, czyli Nowej Zelandii i Australii, w przeliczeniu 4,44 EUR/kg.
 
Jak wynika z najnowszych danych KE, rosnące od drugiego kwartału 2016 r. ceny masła mają swoje odzwierciedlenie w produkcji mlecznego tłuszczu w UE. W 2016 roku była ona na poziomie o 2,6% większym od tego z 2015 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano 8,6% wzrost do 203,9 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwija się eksport masła poza UE. Tu po dwunastu miesiącach 2016 roku notowany jest aż 20% zwyżkę.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!