| Autor: redakcja1

Struktura geograficzna polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych

W czasie dziesięciu miesięcy 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były wysyłane z Polski głównie na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 22,7 mld EUR, co stanowiło 80% przychodów otrzymanych z wysyłki towarów rolno-spożywczych ogółem.

Struktura geograficzna polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych
Podobnie jak w latach wcześniejszych, głównym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy. Wywóz do tego kraju wyniósł 7,1 mld EUR i był o 0,7 mld EUR wyższy niż w porównywalnym okresie 2019 r.
 
Istotnymi odbiorcami polskich artykułów rolno-spożywczych była również Wielka Brytania z 2,5 mld EUR, Niderlandy z 1,6 mld EUR, Francja i Włochy - po około 1,5 mld EUR oraz Czechy z 1,2 mld EUR. Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–październik 2020 r. wywieziono z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 5,6 mld EUR względem 4,8 mld EUR rok wcześniej, co daje wzrost o 16%. Dostawy do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw ukształtowały się na poziomie 1,4 mld EUR, a więc o 11% wyższym niż rok wcześniej, z tego na Ukrainę wywieziono produkty o wartości 626 mln EUR, do Rosji zał 471 mln EUR, a na Białoruś za 206 mln EUR. Wysyłka do pozostałych krajów, tj. nienależących do UE i WNP wzrosła o 18% do 4,2 mld EUR.
 
Liczącym się odbiorcą polskich towarów rolno-spożywczych była Arabia Saudyjska. Eksport do tego kraju ukształtował się w granicy 529 mln EUR, w tym 46% wartości – 242 mln EUR stanowił wywóz ziarna pszenicy. Ważnymi odbiorcami artykułów rolno-spożywczych były również Stany Zjednoczone z 435 mln EUR, a w dalszej kolejności Izrael z 201 mln EUR, Norwegia z 194 mln EUR, Algieria z 189 mln EUR, RPA z 186 mln EUR, a także Chiny z 170 mln EUR.
 
 

 


Tagi:
źródło: