Sytuacja cenowa na krajowym rynku mleka

Kierunki zmian cen na rynku międzynarodowym mają spory wpływ na sytuację cenową produktów mlecznych na rynku krajowym.

Sytuacja cenowa na krajowym rynku mleka
W okresie ośmiu miesięcy 2023 r. kontynuowana była w Polsce, zapoczątkowana w listopadzie 2022 r., zniżkowy trend cen masła. Od sierpnia 2023 r. ceny masła zaczęły rosnąć. We wrześniu 2023 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali 23,95 zł/kg, tj. mniej o 30% niż w październiku 2022 r., a więc w miesiącu, w którym rozpoczęła się tendencja spadkowa.

Na rynku krajowym do lipca 2023 r. kontynuowany był również spadek cen OMP, co było spowodowane głównie ograniczonym zapotrzebowaniem na proszek mleczny na rynku międzynarodowym.

Według danych GUS w sierpniu 2023 r. spadek cen OMP został zatrzymany, a we wrześniu br. producenci za ten proszek mleczny otrzymywali 11,39 zł/kg, czyli o 3% więcej niż przed miesiącem, ale o 38% mniej niż we wrześniu 2022 r., a zatem w miesiącu, który zapoczątkował tendencję spadkową.


Tagi:
źródło: