Masło wreszcie potaniało

Od drugiej połowy dziesiątego miesiąca 2016 roku ceny masła w UE utrzymywały się w tendencji zwyżkowej. Trend ten, choć osłabiony, notowana była jeszcze na przełomie lat 2016 i 2017.

Masło wreszcie potaniało

Ceny masła w UE

Druga połowa stycznia 2017 roku przyniosła jednak zniżki cen masła w UE, które notowane są również w lutym. W dniu 5 lutego 2017 roku ważona cena masła w Unii Europejskiej wynosiła 4,17 EUR/kg i była o 1,93% mniejsza niż przed miesiącem. W lutym unijne ceny masła wciąż znajdowały się znacznie powyżej poziomu z porównywalnego okresu 2016 roku, w dniu 05.02.2017 r. różnica ta wynosiła 51%.

W omawianym okresie jeszcze niższe niż w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, tj. za Niemcami, Francją i Irlandią. W dniu 5 lutego 2017 roku jego ceny zmalały w skali miesięcznej do 3,87 EUR/kg, a więc były o 6,97% niższe niż przed miesiącem, a w ujęciu PLN odnotowano 11,8% zniżkę w ciągu miesiąca do 16,07 PLN/kg. Stawki te były o 57,1% wyższe od ceny interwencyjnej ale o 7,2% mniejsze od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski był w tym okresie zatem znacznie bardziej konkurencyjny niż jeszcze przed miesiącem, gdy osiągał wyższe ceny niż w UE.
 
Na rynku czołowego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na początku lutego 2017 roku utrzymywały się na poziomie większym niż w Polsce. Na rynku głównego unijnego producenta, ceny omawianego przetworu mlecznego w dniu 5 lutego 2017 r. osiągnęły poziom 4,05 EUR/kg, czyli były o 6,9% mniejsze niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii, również odnotowano zniżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 5 lutego 2017 r. cena masła wynosiła 3,97 EUR/kg. W przypadku Niemiec, ceny masła na początku drugiego miesiąca 2017 r. były o 50% większe niż przed rokiem, w Holandii o 52,1%.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: