| Autor: redakcja1

Masło dalej drożeje (sierpień 2016)

Blisko półroczny zniżkowy trend cen masła w UE, został przerwana w maju 2016 r. Od tego momentu na rynku notowane są wzrosty. Kontynuację zwyżkowej tendencji trendu obserwowano również w sierpniu – podaje FAMMU/FAPA.

Masło dalej drożeje (sierpień 2016)
Ceny masła
 
W dniu 21 sierpnia 2016 roku średnia ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 3,32 EUR/kg i była o 11,2% większa niż przed miesiącem. W sierpniu unijne ceny masła znajdowały się już znacznie powyżej poziomu z porównywalnego okresu 2015 roku, w dniu 21 sierpnia 2106 r. różnica ta wynosiła 16,9%.
 
W analizowanym czasie po raz pierwszy od grudnia 2015 r. nieco większe niż w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, tj. za Niemcami, Francją i Irlandią.
 
W tym okresie jego ceny zwiększyły się do poziomu 3,34 EUR/kg, a zatem były o 13,6% wyższe niż przed miesiącem, przy czym w ujęciu PLN odnotowano 11,1% wzrost do 14,3 PLN/kg. Stawki te były większe o 35,6% od ceny interwencyjnej i o 0,6% od przeciętnej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski nie jest już zatem tak konkurencyjny jak jeszcze przed miesiącem.
 
Na rynku czołowego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny jego po trzech tygodniach sierpnia utrzymywały się na poziomie znacznie większym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła w dniu 21 sierpnia 2016 r. wyniosły 3,56 EUR/kg, a więc były o 7,07% wyższe niż przed miesiącem.
 
W przypadku innego potentata – Holandii, odnotowano bardziej dynamiczny wzrost w obrębie miesiąca. Tu dnia 21 sierpnia 2016 r. cena masła wynosiła 3,67 EUR/kg i była na pułapie o 14% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w ósmym miesiącu 2016 r. były o 33% większe niż przed rokiem, a w Holandii o 39%.
 
Zwyżki cen masła w UE nastąpiły znacznie szybciej niż oczekiwano. Są one wynikiem chłodnej, deszczowej wiosny w Europie i coraz mniejszych cen mleka, które zniechęcają do wzrostu produkcji. W wyniku czego ceny masła w UE się zwiększają. Poza tym rosnące ceny masła w UE napędzane są przez nasilający się popyt globalny. Wzrosły zamówienia na unijne masło z Chin, a także z USA.
 
Aktualnie przeciętna cena tony masła z Unii w dalszym ciągu jest na znacznie mniejszym poziomie niż w USA o 21,8%. Ma to związek m.in. z silnym kursem dolara w odniesieniu do euro. Na sporo mniejszym niż średnio w UE poziomie utrzymują się z kolei ceny masła eksportowanego z państw Oceanii, tj. Nowej Zelandii i Australii, w przeliczeniu 2,77 EUR/kg.


Tagi:
źródło: