| Autor: mikolaj

Akcyza na alkohol. Węgry naruszyły prawo UE

Dla wódki wyprodukowanej przez gorzelnię z owoców dostarczonych przez producentów owoców, przeznaczonej do osobistego spożycia przez tych ostatnich, Węgry zobowiązane są stosować minimalną stawkę akcyzy przewidzianą w przepisach europejskich. Prawo UE zobowiązuje bowiem państwa wspólnoty do stosowania do alkoholu etylowego akcyzy, której wysokość minimalna dla napojów alkoholowych innych niż wino i piwo wynosi 550 EUR za hektolitr czystego alkoholu.

Akcyza na alkohol. Węgry naruszyły prawo UE
Węgry są jednak uprawnione do stosowania obniżonej stawki akcyzy do alkoholu wyprodukowanego przez gorzelnie z owoców dostarczonych przez producentów owoców, przeznaczonego do osobistego spożycia przez tych ostatnich. Preferencyjna stawka akcyzy nie może być jednak niższa niż 50% zwykłej krajowej stawki akcyzy od alkoholu. Poza tym jej zastosowanie jest ograniczone do 50 litrów alkoholu na rok i na gospodarstwo domowe producenta owoców.

Uznając, że Węgry nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących podatku akcyzowego od napojów alkoholowych, Komisja wniosła do Trybunału Sprawiedliwości skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Akcyza od wódki wyprodukowanej w gorzelni na rachunek producenta owoców wynosi bowiem w tym kraju 0 HUF do maksymalnie 50 litrów na rok, co oznacza całkowite zwolnienie. Ponadto wódka wyprodukowana przez osobę fizyczną w jej własnej gorzelni jest zwolniona z akcyzy do maksymalnej ilości rocznej wynoszącej 50 litrów, jeżeli jest ona przeznaczona do osobistego spożycia w gospodarstwie domowym.

W wydanym wyroku Trybunał zaznaczył, że dyrektywa w sprawie podatków akcyzowych od napojów alkoholowych określa przypadki, w których napoje te mogą być zwolnione z akcyzy lub poddane obniżonym stawkom akcyzy. Dyrektywa nie zezwala więc państwom członkowskim na wprowadzenie reguł preferencyjnych, których zakres wykraczałby poza to, na co zezwolił ustawodawca europejski.

Trybunał stwierdził następnie, że przepisy węgierskie, które przewidują do ilości 50 litrów rocznie całkowite zwolnienie wódki wyprodukowanej z owoców dostarczonych przez producentów owoców, przekraczają maksymalną obniżkę w wysokości 50%, na którą zezwala Węgrom dyrektywa. Podobnie przepisy krajowe, które zwalniają z akcyzy wódkę wyprodukowaną przez osoby fizyczne, są sprzeczne z dyrektywą, gdyż nie przewiduje ona takiego wyjątku od zwykłej stawki.

Trybunał orzekł zatem, że Węgry uchybiły zobowiązaniom spoczywającym na nich na mocy przepisów unijnych dotyczących podatków akcyzowych od napojów alkoholowych.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!