Więcej masła w 2017 r.

Jak wynika z danych GUS w 2017 r., wśród artykułów mleczarskich, największą dynamiką zwyżki wolumenu produkcji charakteryzowało się masło wraz z pozostałymi tłuszczami mlecznymi do smarowania. W dużych zakładach, zatrudniających co najmniej 50 osób, jego produkcja wzrosła o 3,6% do 210 tys. t.

Więcej masła w 2017 r.
Należy zauważyć, że wynik ten to zasługa drugiego półrocza. Niemniej jednak, w I p. 2017 r. produkcja masła w Polsce była o 2,6% mniejsza w ujęciu do analogicznego okresu 2016 r. W drugiej natomiast, wytworzono o 10,6% więcej masła. Zwyżce produkcji masła sprzyjały jego ceny. W 2017 r. cena masła w blokach była o 53% większa od notowanej w 2016 r. co związane było głównie z wyższym popytem na rynkach międzynarodowych.
 
W efekcie czego, w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2017 r. wolumen eksportu masła i pozostałych tłuszczów mlecznych zwiększył się o 25% (r/r) do 54 tys. t. Jego wartość wyniosła 249 mln EUR i była ponad dwukrotnie wyższa niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 r.


Tagi:
źródło: