| Autor: redakcja1

Trwa wzrostowa tendencja na rynku masła

Po niemal półrocznym zniżkowym trendzie tendencji cen masła, maj 2016 r. przyniósł zwyżki. Jak podaje FAMMU/FAPA, kontynuację wzrostowej tendencji obserwowano w czerwcu. W dniu 26 czerwca 2016 roku przeciętna ważona cena masła w unii Europejskiej wynosiła 2,89 EUR/kg i była o 9,05% większa niż przed miesiącem.

Trwa wzrostowa tendencja na rynku masła

Ceny masła

W czerwcu unijne ceny masła w dalszym ciągu znajdowały się już tylko nieznacznie poniżej poziomu z tego samego okresu 2015 roku, na koniec miesiąca różnica ta wynosiła 0,87%. W omawianym okresie znacznie mniejsze niż przeciętnie w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod kątem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego, a więc za Niemcami, Francją i Irlandią.
 
W dniu 26 czerwca 2016 roku jego ceny zwiększyły się do 2,60 EUR/kg, a więc były o 11,6% większe niż przed miesiącem, kiedy w ujęciu PLN odnotowano 10,8% wzrost w ujęciu miesiąca do 11,41 PLN/kg. Stawki te były mniejsze o 5,5% od ceny interwencyjnej i o 10,03% od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest zatem bardzo konkurencyjny.
 
Na rynku czołowego importera masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny masła na koniec czerwca utrzymywały się w granicy sporo większej niż w Polsce. Na rynku głównego unijnego producenta ceny masła w dniu 26 czerwca 2016 r. osiągnęły 3,05 EUR/kg, czyli były o 11,93% wyższe niż przed miesiącem.
 
W przypadku Holandii, zaobserwowano jeszcze bardziej dynamiczną zwyżkę w skali miesięcznej. Tu dnia 26 czerwca 2016 r. średnia cena masła wynosiła 3,11 EUR/kg i była na pułapie o 15,19% większym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec, ceny masła w szóstym miesiącu 2016 r. były o 1,7% wyższe niż przed rokiem, a w Holandii o 5,8%.
 
Wzrosty cen masła w UE nastąpiły dużo szybciej niż oczekiwano. Są one wynikiem chłodnej, deszczowej wiosny w Europie i coraz mniejszych cen mleka, które zniechęcają do zwiększania produkcji. W efekcie czego ceny masła w UE wzrastają.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: