Wzrost popytu na unijne produkty mleczne

Według szacunków KE, w 2018 r. zapotrzebowanie na produkty mleczarskie na rynku unijnym zwiększy się o 0,9%.

Wzrost popytu na unijne produkty mleczne

Najbardziej dynamicznie wzrośnie zużycie proszków mlecznych – pełnego o 2,9%, a odtłuszczonego o 2,6%. Większa będzie też konsumpcja masła o 1,9% oraz serów o 1,2%. Jedynie w przypadku produktów płynnych przewidywany jest 0,5% obniżka spożycia wewnętrznego.
 

W 2018 r. zwiększy się też eksport produktów mleczarskich z UE – o 4%. Natomiast w 2017 r. wzrósł on o 10%. W efekcie UE stała się największym eksporterem produktów mleczarskich na świecie z udziałem w globalnym handlu na poziomie 34%.Tagi:
źródło: