Zagraniczny handel przetworami mlecznymi

W okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. wzrosły przychody z eksportu produktów mlecznych otrzymane przez krajową branżę mleczarską.

Zagraniczny handel przetworami mlecznymi
Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–październik 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,2 mld EUR i była wyższa o 10% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 1,0 mld EUR, czyli więcej o 11% niż w okresie styczeń–październik 2020 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w czasie dziesięciu miesięcy 2021 r. ukształtowało się na poziomie 1,2 mld EUR, a więc wyższym o 9% niż w okresie styczeń–październik 2020 r. Blisko 65% wpływów z wywozu wygenerowała sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej, tj. wzrost o 13,5% do 1,4 mld EUR.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 19% wartości i 421 mln EUR, Czechy z 6% i 135 mln EUR, Włochy z 5% i 113 mln EUR, Niderlandy z 5% i 104 mln EUR oraz Rumunia z 4% i 86 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych, ale nienależących do WNP w eksporcie produktów mlecznych wyniósł 30%.

Wpływy otrzymane z wysyłki osiągnęły 660 mln EUR, czyli więcej o 6% niż w okresie styczeń–październik 2020 r. Największy udział w polskim wywozie miała Wielka Brytania z 5% wartości wywozu i 111 mln EUR, Chiny i Algieria - po około 5% i po 105 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 44 mln EUR.

Udział eksportu artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w okresie styczeń–październik 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wywiezionych produktów uległa spadkowi o 6% do 113 mln EUR. Produkty mleczne eksportowano przede wszystkim na Ukrainę - 4% wartości wywozu i 98 mln EUR.


 


Tagi:
źródło: