| Autor: mikolaj

Zamknięcie interwencyjnego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku

Jak informuje Agencja Rynku Rolnego z dniem 31 marca 2016 r. nastąpiło zamknięcie interwencyjnego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie.

Zamknięcie interwencyjnego zakupu odtłuszczonego mleka w proszku

Interwencyjny zakup odtłuszczonego mleka w proszku

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/482 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zamykającym zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego upływającego dnia 30 września 2016, ilości OMP zawarte we wnioskach złożonych 31 marca 2016 r. są przyjęte po pomnożeniu ich przez jednolity współczynnik procentowy równy 60,09%, a następnie zaokrąglony w dół do najbliższej wielokrotności 25 kg.

Wnioski złożone w dniu 1 kwietnia 2016 r. i po tym terminie aż do dnia 30 września 2016 r. zostają odrzucone.

Termin składania ofert przetargowych w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania ofert upływa dnia 19 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).



Tagi:
źródło: