Zamknięcie interwencyjnego zakupu OMP. Znamy terminarz przetargów

Agencja Rynku Rolnego poinformowała o zamknięciu zakup interwencyjnego odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie.

Zamknięcie interwencyjnego zakupu OMP. Znamy terminarz przetargów

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/826 z dnia 25 maja 2016 r. zamykającym zakup interwencyjny odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w odniesieniu do okresu zakupu interwencyjnego upływającego w dniu 30 września 2016 r. i otwierającym procedurę przetargową zakupu, ilości OMP zawarte we wnioskach złożonych 24 maja 2016 r. są przyjęte po pomnożeniu ich przez współczynnik przydziału wynoszący 10,4707%, a następnie zaokrągleniu w dół do najbliższej wielokrotności 25 kg.

Wnioski złożone w dniu 25 maja 2016 r. i po tym terminie aż do dnia 30 września 2016 r. zostają odrzucone.


Termin składania ofert przetargowych w pierwszym indywidualnym zaproszeniu do składania ofert upływa dnia 7 czerwca 2016 r. o godz. 12.00.

Ostateczny termin składania ofert przetargowych w następnych przetargach indywidualnych to pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godz. 12.00. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na godzinę 12.00 poprzedzającego dnia roboczego.

Terminarz przetargów

 

Lp.

Nr przetargu

Ostateczny termin składania ofert do godz. 12.00

1

1/826/2016

07.06.2016 r.

2

2/826/2016

21.06.2016 r.

3

3/826/2016

05.07.2016 r.

4

4/826/2016

19.07.2016 r.

5

5/826/2016

02.08.2016 r.

6

6/826/2016

16.08.2016 r.

7

7/826/2016

06.09.2016 r.

8

8/826/2016

20.09.2016 rTagi:
źródło: