| Autor: redakcja1

Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w UE

Jak wynika z raportu Komisji DG Agri pt. „Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w UE” w ostatniej dekadzie areał przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej zwiększał się każdego roku o blisko 500 tys. ha, a nowe kraje członkowskie jak Estonia, Czechy, Łotwa, Słowacja i Słowenia były liderami trendu – podaje FAMMU/FAPA.

Szybki wzrost rolnictwa ekologicznego w UE

Uprawy ekologiczne w UE

W 2011 roku obszar zajmowany przez uprawy ekologiczne w UE-27 wynosił 9,6 mln ha w odniesieniu do 5,7 mln ha w 2002 roku. Powierzchnia produkcji ekologicznej w 2011 roku stanowiła 5,4% areału w stosunku do 3,1% w 2002 roku przy znacznych różnicach w państwach członkowskich. Największy, 19% udział ekologicznego obszaru miała Austria 19%, Szwecja – 16%, Łotwa – 10%, natomiast na Malcie, w Bułgarii i Irlandii ten udział wynosił 1%.

Ilość gospodarstw ekologicznych


Ilość gospodarstw ekologicznych w UE to 186 tys., a ich przeciętna wielkość jest wyższa niż gospodarstw tradycyjnych. W 2011 roku w UE było zarejestrowanych 270 tys. podmiotów gospodarczych związanych z rolnictwem ekologicznym z czego 235 tys. to producenci. Niemniej jednak państwach UE15 jest zlokalizowane 83% ilości gospodarstw ekologicznych, które stanowią obszarowo 78%.
 

Rolnictwo ekologiczne w nowych krajach członkowskich
 

Nowe kraje członkowskie, które weszły do Unii od 2004 roku – UE-12 odnotowały szybki, bo blisko 13% przyrost ekologicznego obszary rocznie w latach 2002-2011, a liczba eko gospodarstw wzrosła tam prawie 10 razy w latach 2003-2011. Największy udział w ekologicznej powierzchni mają użytki zielone – 45%, zboża – 15%, uprawy wieloletnie – 13%. Natomiast ekologiczna produkcja zwierzęca stanowi tylko około 1% całkowitej. W 2010 roku w sektorze produkcji ekologicznej rolnicy poniżej 55 roku życia stanowili 61,3% oraz tylko 44,2% nie ekologicznego sektora.
Rolnictwo ekologiczne w Chorwacji

Chorwacja, która przystąpiła do Unii od 1 lipca 2013 roku stała się aktywnym udziałowcem eko rolnictwa z ilością 900 zarejestrowanych farm, które posiadały 0,3% całkowitego rolnego obszaru z czego najwięcej zajmowały pastwiska i łąki – 4,11 tys. ha, oleiste – 2,18 tys. ha oraz owoce – 1,14 tys. ha.
 

Rolnictwo ekologiczne we WPR 2014-2020
 

Reforma WPR na lata 2014-2020 prognozuje płatności za konwersję jak prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Nowe regulacje mają na celu zachęcenie do tej formy gospodarowania, co jest odpowiedzią na wzrost popytu.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!