rolnictwo ekologiczne i strony powiązane

 • 2019-02-01

  Rynek żywności ekologicznej przechodzi kryzys

  Rolnictwo ekologiczne

  Niestety wielkość powierzchni upraw ekologicznych systematycznie spada, a rynek znajduje się w kryzysie. Tempo sprzedaży biożywności jest w sumie na wysokim poziomie, ale ma w tym udział większy import.

 • 2019-01-08

  Ekożywność – przeszłość czy przyszłość?

  Przetwórstwo spożywcze

  Postęp technologiczny, chemiczny i biologiczny, który dokonał się w rolnictwie w XX wieku, umożliwił znaczne zwiększenie światowej produkcji żywności. Dziś wiemy, że niektóre z tych osiągnięć okazały się mieć negatywny wpływ na środowisko, jakość produktów żywnościowych i zdrowie konsumentów. W świetle tych zmian obok produkcji żywności w systemie konwencjonalnym...

 • 2018-08-23

  Eko rolnictwo

  Rolnictwo ekologiczne

  Na przykładzie marchewki jak rozpoznać eko marchewkę? Jak rozpoznać, że pochodzi z eko rolnictwa lub inaczej gospodarstwa ekologicznego?

 • 2018-06-06

  Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego

  Rolnictwo ekologiczne

  Rozwój rolnictwa ekologicznego jest traktowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi priorytetowo. Sektor ten jest bardzo waży zarówno ze względów gospodarczych, społecznych jak i związanych z ochroną środowiska.

 • 2018-06-04

  Rolnictwo ekologiczne – niewykorzystywana szansa Polski

  Rolnictwo ekologiczne

  Polska ma potencjał, by stać się dużym graczem na rynku żywności ekologicznej. Tak się jednak nie dzieje, a produkty wytworzone w naszym kraju wykorzystywane są z zyskiem głównie przez zagraniczne firmy. Jak to zmienić? NIK przygotowuje na ten temat raport i zaprasza do współpracy zewnętrznych ekspertów.

 • 2017-11-21

  O rolnictwie ekologicznym na COP23

  Rolnictwo ekologiczne

  Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas szczytu klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, wziął udział w dyskusji dotyczącej ekologicznego rolnictwa i jego powiązań ze zmianami klimatu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Węgry, przy udziale Francji, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Międzynarodowego Instytutu Badawczego Polityki Żywnościowej.

 • 2017-10-23

  Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

  Rolnictwo ekologiczne

  Według danych Eurostat, w 2015 r. w Unii Europejskiej działalność w obrębie rolnictwa ekologicznego prowadziło ponad 271,5 tys. producentów rolnych. Najwięcej gospodarstw było we Włoszech - 52,6 tys. Ponad 20 tys. producentów zarejestrowanych było we Francji - 28,8 tys., w Niemczech - 25 tys., Austrii - 23 tys. i Polsce - 22,2 tys.

 • 2017-10-24

  Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w 2016 r.

  Rolnictwo ekologiczne

  W 2016 r. całkowita powierzchnia ekologicznych użytków rolnych stanowiła 536 579,22 ha, z czego 80,3% to areał użytków rolnych po zakończonym okresie konwersji, a 19,7% w okresie konwersji.

 • 2017-10-23

  Import produktów rolnictwa ekologicznego

  Rolnictwo ekologiczne

  Produkty uzyskane metodami ekologicznymi w państwach trzecich (nienależących do Unii Europejskiej i niebędących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym), które importowane są na terytorium Wspólnoty i odnoszą się w swym oznakowaniu do rolnictwa ekologicznego, muszą spełniać wymagania w zakresie metod produkcji oraz zasad kontroli, uznanych za zgodne lub...

 • 2017-10-14

  „CZAS NA ZDROWIE”

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  11 października odbyła się Gala Finałowa Konkursu "Czas na zdrowie", którą oficjalnie otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

 • 2017-10-06

  Rolnictwo ekologiczne – tematy i obszary badawcze - dotacje

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

 • 2017-09-09

  Uwagi do zmian w „Działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym”

  Przepisy i regulacje

  W pakiecie 1-rolnictwo zrównoważone na liście upraw w załączniku nr 4 brak jest mieszanki strączkowej, która widnieje w programie rolnictwo ekologiczne, w dopłatach do roślin wysokobiałkowych oraz przysługują do niej dopłaty bezpośrednie. Mieszanka strączkowa jest często uprawiana przez producentów bydła z uwagi na wyższą wydajność zielonki niż uprawa jednolita....

 • 2017-07-19

  Międzyplony. Nie tylko w uprawie warzyw

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Priorytetem produkcji zarówno rolniczej, jak i ogrodniczej jest osiąganie jak najwyższych plonów o odpowiedniej jakości konsumpcyjnej, przetwórczej i przechowalniczej. Bardzo wiele czynników decyduje o powodzeniu uprawy, a jednym z ważniejszych jest gleba. Jej przydatność określana jest wieloma parametrami, które wpływają na żyzność, czyli naturalną zdolność do zaspokajania...

 • 2017-06-12

  Rolnictwo społeczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej

  Targi i konferencje

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie kontynuuje realizację projektu pn. „SocialFarms in VisegradCountries” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Celem projektu jest zidentyfikowanie i opisanie najlepszych praktyk w odniesieniu do rolnictwa społecznego i ekologicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

 • 2017-05-17

  Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Znamy polskie priorytety

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Na posiedzeniu Rady Ministrów minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił polskie priorytety w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. Jest to jedyna w pełni wspólnotowa, umocowana traktatowo polityka Unii Europejskiej, ważna nie tylko dla rolników i producentów żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i konsumentów.