| Autor: redakcja1

Niższe ceny malin skierowanych do przetwórstwa

Mimo mniejszych zbiorów, cena skupu malin wyniosła 4,40 zł/kg, czyli była mniejsza o 15% - 0,80 zł/kg niż w 2016 r. Przyczyną niższych cen był spadek cen mrożonych malin z Serbii na rynku globalnym, będący konsekwencją ich dużej podaży.

Niższe ceny malin skierowanych do przetwórstwa
IERiGŻ w raporcie Rynek owoców i warzyw z grudnia 2017 r. szacuje, że produkcja mrożonych malin w Polsce w sezonie 2017/2018 wyniosła 55-60 tys. t względem 70 tys. t w sezonie poprzednim. Wywóz tych produktów w tym sezonie może osiągnąć poziom 58 tys. t, a więc będzie niższy o 12% wobec sezonu poprzedniego.
 
Produkcja zagęszczonego soku malinowego jest z kolei szacowana na 4 tys. t, czyli tyle samo co w sezonie minionym.


Tagi:
źródło: