| Autor: redakcja1

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Łagodny przebieg zimy w sezonie 2023/24, tak jak w kilku ubiegłych latach, sprzyjał zachowaniu dobrej kondycji roślin sadowniczych.

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych
Opady deszczu występujące od jesieni 2023 r. do końca marca 2024 r. sukcesywnie uzupełniły zasoby wód gruntowych. Nieznaczne spadki temperatury powietrza w okresie zimy nie wyrządziły szkód mrozowych w drzewach owocowych. Korzystne warunki pogodowe na początku roku wpłynęły na pobudzenie roślin sadowniczych i przyspieszenie wegetacji od 2 do ponad 3 tygodni w stosunku do średniej wieloletniej.

Początek kwitnienia drzew w wielu rejonach kraju notowany był już na przełomie marca i kwietnia. Obfite opady deszczu na początku kwietnia i jednoczesny wzrost temperatury powietrza stworzyły konieczność prowadzenia zabiegów przeciwdziałających chorobom grzybowym, wirusowym oraz szkodnikom.

Największą intensywnością kwitnienia cechowały się rośliny na plantacjach, na których w roku poprzednim nastąpił spadek owocowania. Na aktualnym etapie produkcji, największym zagrożeniem dla upraw drzew mogą być przymrozki, które zazwyczaj występują do połowy maja.

Kondycja krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych po zimie 2023/24 była na ogół dobra. Nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych, a początek wegetacji większości roślin nastąpił o 2-3 tygodnie wcześniej niż zazwyczaj.

Przyspieszenie rozwoju jest szczególnie widoczne na plantacjach porzeczki czarnej, jak i kolorowej. W gorszej kondycji znajdują się z kolei krzewy malin, gdyż z racji słabych wyników ekonomicznych produkcji w 2023 r., plantatorzy ograniczali zabiegi ochronne i agrotechniczne na wielu plantacjach.

Straty mrozowe nie wystąpiły również w polowej uprawie truskawek, ale z powodu pojawiających się okresowych spadków temperatury przy gruncie, zaawansowanie rozwoju roślin jest mniejsze niż innych gatunków owoców. Dodatkowo, duża wilgotność gleby sprzyja porażaniu truskawek przez patogeny, zwłaszcza choroby grzybowe.


Tagi:
źródło: