| Autor: redakcja1

Więcej jabłek na unijnym rynku

Jak wynika z danych ekspertów Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, podaż jabłek w UE-28 w sezonie 2014/2015 wynieść może 13,75 mln t, czyli będzie o 9,2% - 1,1 mln t większa niż w sezonie poprzednim.

Więcej jabłek na unijnym rynku

Produkcja jabłek w UE

Na wzrost wpływać będzie głównie wyższa tegoroczna produkcja jabłek w krajach Unii Europejskiej, która ukształtuje się na granicy 11,7 mln t, a także wysokie zapasy jabłek z sezonu 2013/2014.
 
Jak wskazuje Bank BGŻ poza zwiększeniem się zbiorów, ważną przyczyną wzrostu ilości jabłek na rynku Unii Europejskiej będzie spadek kontyngentu eksportu tych owoców do krajów poza Wspólnotę, przede wszystkim za sprawą rosyjskiego embargo na owoce z UE-28.

Eksport jabłek

Według szacunków wielkość sprzedaży zagranicznej jabłek poza kraje Wspólnoty może wynieść 1,25 mln t, a więc to o 21% mniej niż w sezonie wcześniejszym. Spadek eksportu jabłek jest niższy niż wielkość wysyłki tych owoców do Rosji w poprzednim sezonie. Związane jest to z oczekiwanym zwiększenie się sprzedaży do krajów takich jak Białoruś, Kazachstan, państw Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu czy też niektórych krajów azjatyckich.

Wzrośnie przetwórstwo jabłek

USDA szacuje także, że w obecnym sezonie zdecydowanie wzrośnie ilość jabłek skierowanych do przetwórstwa. Zgodnie z przedstawionymi szacunkami będzie to 3,87 mln ton wobec 2,95 mln t w sezonie 2013/2014. W związku z tym, do sektora przetwórczego przeznaczone będzie 28% całej podaży tych owoców w UE-28, podczas gdy w poprzednim sezonie było to o 5 pp. mniej.
 
Zwyżka wynika nie tylko z pogorszenia jakości zbiorów, którego oczekują specjaliści z USDA, ale także z mniejszego popytu na jabłka deserowe, które mogą być w większym stopniu sprzedawane jako przemysłowe. Wpłynąć to może na zwiększenie się produkcji oraz zapasów zagęszczonego soku jabłkowego w UE-28, co może mieć również wpływ na rynek jabłek przemysłowych w długim okresie. Już w obecnym sezonie stosunkowo wysoka podaż ZJS na rynku UE wpływa negatywnie na ceny koncentratu, a też jabłek do przetwórstwa.
 
W pewnym stopniu na obniżenie się podaży jabłek na unijnym rynku oddziaływać może wycofanie części produkcji z rynku w obrębie prowadzonych przez Unię Europejską programów interwencyjnych. USDA szacuje, że będzie to wielkość wynosząca na poziomie 68 tys. ton, choć w rzeczywistości może być wyższa. Mniejszy w odniesieniu do minionego sezonu może okazać się import jabłek do UE, który ocenia się na 12% do 550 tys. t.

Spożycie jabłek

W opinii analityków Banku BGŻ spożycie jabłek będzie w całej Unii Europejskiej prawdopodobnie o 7% większe niż w sezonie wcześniejszym i wyniesie 8,7 mln t. Wpływ na wyższą konsumpcję będzie miała głównie obniżka cen jabłek, skłaniający do większych zakupów tych owoców.
 Tagi:
źródło: