Szkoła rolnicza w Swarożynie pod kuratelą MRiRW

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski złożył wizytę w nowo przejętej szkole rolniczej w Swarożynie, która z początkiem tego roku dołączyła do grona 45 zespołów szkół centrów kształcenia rolniczego, podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkoła rolnicza w Swarożynie pod kuratelą MRiRW
Województwo pomorskie było jedynym, w którym dotychczas nie funkcjonowała szkoła resortowa. Zatem zmiana podległości Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie, stanowi cenne uzupełnienie ogólnopolskiej sieci szkół resortowych.
 
Wiceminister dziękując uczestniczącemu w spotkaniu staroście tczewskiemu za przekazanie szkoły, wyraził przekonanie o potrzebie dalszej współpracy na rzecz szeroko pojętego rozwoju tej placówki. Przed szkołą rolniczą stoją bowiem ważne zadania przygotowania kadr do wyzwań współczesnego i nowoczesnego rolnictwa.
 
- Naszym założeniem jest, aby szkoły rolnicze przede wszystkim pełniły rolę ośrodków edukacji rolniczej w regionie, w którym funkcjonują. Powinny one stać się jednym z ogniw transferu wiedzy do praktyki oraz kreowania procesów innowacji gospodarczych i społecznych, służących zwiększaniu konkurencyjności polskiego rolnictwa − podkreślił Rafał Romanowski.
 
Ważnym elementem wizyty było spotkanie z nauczycielami i pracownikami administracji. Była to dobra okazja do wymiany opinii i spostrzeżeń na temat dalszego rozwoju  tej placówki.
 
Wszyscy zgromadzeni na spotkaniu wyrazili przekonanie, że ZSAiO w Swarożynie, po osiągnięciu pewnych standardów zaplecza dydaktycznego, zaoferuje zróżnicowane kierunki kształcenia, spełniając w ten sposób oczekiwania rynku pracy i środowiska społecznego.


Tagi:
źródło: