Nowe laboratoria w SGGW

Minister Marek Sawicki uczestniczył dziś w uroczystości otwarcia Zespołu Laboratoriów Weterynaryjnego Centrum Badawczego (WCB) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Nowe laboratoria w SGGW

– Dzisiejsze spotkanie i otwarcie tego imponującego zespołu laboratoriów nie byłoby oczywiście możliwe bez odpowiednich środków finansowych, lecz także bez ludzi, którzy zaangażowali się w jego stworzenie – zauważył minister.

Szczególne podziękowania i gratulacje, za pomysł, koncepcję i zdeterminowanie otrzymał od wszystkich uczestników uroczystości prof. dr hab. Zdzisław Gajewski - kierownik Zakładu Rozrodu Zwierząt, Andrologii i Biotechnologii Rozrodu przy Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką.


Marek Sawicki zwracając się zarówno do twórcy projektu jak i władz uczelni podkreślił ogromne znaczenie SGGW dla rozwoju nauki. – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego od wielu już lat jest wyznacznikiem postępu i rozwoju wśród warszawskich szkół wyższych. Cieszę się, że na tej właśnie uczelni możemy pokazać kolejne centrum badawczo-edukacyjne, z wyposażeniem na najwyższym, światowym poziomie.

Laboratoria powstały dzięki projektowi Aparatura WCB sfinansowanemu ze środków RPO oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

Uroczystość otwarcia WCB połączona była z konferencją naukową „Future of Life Sciences and Biomedicine”, poświęconą roli i dorobku prof. dra hab. A. Zięcika w rozwoju nauki. W dyskusji udział wzięli także przedstawiciele świata nauki z innych krajów europejskich.

Weterynaryjne Centrum Badawcze SGGW w Warszawie jest już kolejnym, wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę, zespołem laboratoriów zlokalizowanych na terenie SGGW. Współpracować będzie z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Prowadzone tu badania będą dotyczyły zarówno badań podstawowych - rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych i medyczno-weterynaryjnych, jak i badań o charakterze wdrożeniowym.Tagi:
źródło: