Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolniczym

Praca z użyciem maszyn rolniczych, kontakt ze środkami ochrony roślin, paliwami, smarami powodują, że zawód rolnika jest w sposób szczególny narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Według statystyk KRUS-u tylko w latach 2014-2015 w Polsce doszło łącznie do prawie 40 tys. różnych wypadków z udziałem rolników. I choć z roku na rok jest ich coraz mniej to liczba chorób zawodowych wzrasta.

Bezpieczeństwo pracy w sektorze rolniczym

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

W dniu 19 kwietnia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyło się seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy w sektorze rolniczym. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele uczelni, m.in. prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prezes Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Roślin "SKOR" - Joanna Sitarska, a także eksperci z 3M Poland i lubelskiego KRUS-u. W spotkaniu wzięło udział prawie 200 studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tematem wydarzenia było zapobieganie wypadkom w pracy rolnika, charakterystyka głównych zagrożeń (mechanicznych, chemicznych, biologicznych) dla tego sektora oraz prezentacja programów na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 


- Statystyki wykazują, że występuje tendencja spadkowa w zgłaszanych zdarzeniach wypadkowych z udziałem rolników. W skali całego kraju w 2015 roku odnotowaliśmy aż 1785 mniej wypadków (8,1 %) niż w 2014 roku. Podobnie sytuacja wygląda w województwie lubelskim, gdzie skala wypadków spadła o 3,5%. Cały czas pracujemy na tym, by ograniczać wypadkowość m.in. prowadząc szeroko zakrojoną akcję szkoleniową dla rolników oraz członków ich rodzin – powiedział Zdzisław Antoń, Dyrektor OR KRUS w Lublinie.

Oprócz zajęć teoretycznych studenci lubelskiej uczelni mieli okazję przetestować i sprawdzić dopasowanie środków ochrony słuchu i dróg oddechowych, a także dowiedzieć się więcej na temat programu edukacyjnego – Akademia Rolnika.

- Rolnicy sami dostrzegają potrzebę edukacji na temat zagrożeń i sposobów ich ograniczania. W ramach uruchomionej przez 3M w 2014 roku kampanii „Chroń Swój Świat”, której celem jest promocja przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, odpowiadamy na potrzebę rynku rolniczego poprzez „Akademię Rolnika”. Jest to program edukacyjny skierowany do przyszłych pracowników sektora rolniczego, gdzie uczniowie szkół rolniczych mają okazję dowiedzieć się jak podczas pracy dbać nie tylko o siebie, ale także swoich bliskich i współpracowników – powiedział dr inż. Paweł Górski z Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M PolandTagi:
źródło: