| Autor: redakcja1

Eksport krajowej wieprzowiny

Mniejsza podaż wieprzowiny na rynku skutkowała obniżką wolumenu eksportu tego asortymentu.

Eksport krajowej wieprzowiny
W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. wywóz żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych z Polski był mniejszy o 11% niż przed rokiem i wyniósł 436 tys. ton. Jednocześnie, ze względu na wyższy poziom cen transakcyjnych, przychody otrzymane ze sprzedaży zagranicznej produktów wieprzowych wzrosły o 10% do 1,5 mld euro.

W strukturze asortymentowej wysyłki produktów wieprzowych z Polski największe znaczenie miało mięso, które stanowiło 53% wolumenu. W okresie trzech kwartałów 2023 r. za granicę sprzedano 220 tys. ton mięsa wieprzowego, a więc mniej o 18% niż przed rokiem. Odbiorcą ponad 70% mięsa wieprzowego była Unia Europejska, głównie Czechy z 23 tys. ton i 11%, Niemcy z 19 tys. ton i 9% oraz Słowacja z 17 tys. ton i 8% i Rumunia z 16 tys. ton i 7%, a wśród krajów nienależących do UE: Wielka Brytania z 16 tys. ton i 7%, Hongkong z 9 tys. ton i 4% oraz Wietnam, USA i Wybrzeże Kości Słoniowej - po około 6 tys. ton i po 3%.


Tagi:
źródło: